– Capitech tid sørger for at arbeidstimer og lønnsgrunnlag beregnes automaisk, sier salgs- og markedssjef Børge Pettersen i Capitech.

De fleste bedrifter i Norge bruker en form for tidsregistrering, enten det er en manuell liste, et Excel-ark eller et IT-system. Stort sett er tidsbruken under kontroll, men bedriftene kan spare mye på å gjøre den enda mer effektiv.

– For mange bedrifter utgjør personalkostnadene over 80 % av variable og styrbare kostnader. I dag blir det mer og mer fokus på hva personalkostnadene faktisk går til, og hva bedriften sitter igjen med, sier Pettersen.

Fakta om Capitech

  • Verktøy og råd for ressursstyring 60 000 daglige brukere
  • Etablert i 2004
  • 15 ansatte
  • Omsetning 2014: 17 mill

Oversiktlig ressursbruk

– Kontroll på personalkostnader er viktig for bedriften. Råvarer eller utstyr som inngår i en produksjon har bedriftene god kontroll på, men innenfor lønn og ressursbruk kan mange ting gjøres enklere.

Med Capitech Tid kan de ansatte registrere når de kommer på jobb, om de bruker en ekstra time på å gjøre ferdig en viktig arbeidsoppgave, føre fravær og planlegge ferien. Alt kan søkes opp i etterkant, og lønnsgrunnlaget holdes alltid oppdatert. Informasjon om ulike arbeidsordre, prosjekter og eventuell utvikling i overtid er like lett tilgjengelig.

– Du kan sjekke lønnskostnadene daglig i Capitech Tid. Du trenger ikke å vente på lønnskjøringen.

Involverte ansatte gir bedre styring

Som ansatt er du gjerne pålagt å bruke en løsning for tidsregistrering. Ofte kan det være vanskelig å relatere denne direkte til egen arbeidshverdag eller skjønne fullt ut hvordan den fungerer. Capitech fokuserer på enkelhet i ressursstyringen, og at ansatte blir involvert i løsningen.

– Tilbakemeldingene fra ansatte er at med full oversikt på mobil, nettbrett og pc når de selv ønsker det, øker både forståelsen og interessen for timeforbruket.

Dokumentert effekt

– Vi skal bidra til at bedriften får en dokumentert effekt, både i forhold til forbruk og måten man gjør ting på. Samtidig vil vi redusere person- avhengigheten, for eksempel i forbindelse med ferie.

Flere kunder har fortalt at før de tok i bruk Capitechs løsninger, var det ikke uvanlig at den som satt med lønnsansvaret aldri kunne ha mer enn to uker sammenhengende ferie. Med Capitech blir alt standardisert. Systemet kobles mot lønnssystemet, slik at det blir lettere å delegere oppgaver. 

Skaper verdier

Kundelisten til Kristiansund-bedriften inkluderer blant annet Salmar, Nordlaks, Nils Williksen, DHL, Synnøve Finden og Betonmast AS. Felles for alle kundene er at Capitech setter seg inn i hvordan de opererer, og hvordan løsningene kan spare tid og penger for bedriftene. 

– Vi har solid kompetanse på forretningsdriften i de bransjene vi job- ber sammen med, som forståelse for rutiner, arbeidsprosesser og dataflyt mellom ulike systemer. Målet vårt er å skape verdier og gode resulta- ter gjennom at bedriftene får brukt ressursene sine på den beste måten.

Dette gir igjen solide virksomheter.

– I Capitech er vi veldig glade i kundene og løsnin- gene vi leverer. Vi jobber hardt for å være knallgode på kundeservice, og bidrar med mer enn bare program- vare. Hos oss får du alltid svar på det du lurer på!