Teknologiselskapet Sterner er foreløpig det eneste som håndterer myndighetenes krav om å rense over 50 prosent av suspendert stoff og omgjøre slam til over 90 prosent tørrstoff. Videre satser selskapet på resirkuleringsteknologi (RAS), og er markedsledende leverandør på utstyr for UV-behandling, oksygenering og ozonbehandling til brønnbåter.

 – Vi skal være en ledende produsent av utstyr til fiskeoppdrett, sier daglig leder Bjarne E. Pettersen i Sterner AS som feiret sitt 25-årsjubileum i fjor. 

Slam blir ved

Ett område er håndtering av slam fra landbaserte oppdrettsanlegg. For å innvilge nye konsesjoner, krever myndighetene at anleggene har kontroll med slamproblemene sine. Sterner leverer en driftssikker, helautomatisk løsning som tørker slammet hardt som fyringsved.
– De luktfrie slam-pelletene egner seg godt for lagring, kan spres som gjødsel rett på jorder, brukes i biogassanlegg og fyres med i pelletsovn, forteller Pettersen.
Slamanlegg fra Sterner er i drift hos Flatanger settefisk på Fosenhalvøya og Sisomar nord for Fauske. Anlegg for Lødingen fiske og Salmar på Senja er under bygging.

RAS til Campus Ås

RAS er et annet område. Sterner leverer komplette løsninger med kar og RAS. Bygd som RAS-moduler, kan prisen halveres for små/mellomstore anlegg.
Kar og RAS i moduler gir også en fordel i form av redusert fare for å spre smitte fra kar til kar. Sterner har levert de første RASmodulene til to kunder og er i gang med bygging til Bremnes Seashore, en av Norges største smoltprodusenter.
– Vi har dessuten overlevert RAS-anlegg til Campus Ås. Det har vært et stort prosjekt og er blitt et utstillingsvindu både for Campus Ås og oss.

Brønnbåter

Selskapet driver egenutvikling av teknologi for oksygeninnblanding, CO2-luftere (modulære og selvrensende), UV-anlegg og ozon-anlegg som er godkjent av Legemiddelverket. Brønnbåter med lukkede tanker er et viktig marked. Underveis blir vannet oksygenert så fisken kan ånde. Når vannet går ut blir det UV-belyst for å drepe levende organismer og unngå smittespredning. Deretter blir tankene desinfisert med ozon.
Selskapet har også egne produkter på vakuumlufting av vann med stripping av overskuddsgass (primært nitrogen).
Pettersen forteller at Sterner er opptatt av å bygge en bedriftskultur med stort rom for faglig og personlig utvikling. Selskapet er stolt av lav gjennomtrekk. Over halvparten av medarbeiderne har mer enn 10 års fartstid, noe som er viktig for en kompetansebedrift. Nylig etablerte selskapet avdeling i Trondheim i tillegg til Ski, Porsgrunn, Bergen og Leknes i Lofoten.