Tåler anlegget stormen? Aquastructures analyserer og sertifiserer oppdrettsanlegg, marinaer, bøyer og andre flytende systemer. Selskapet vurderer også belastninger fra brønnbåter og andre fartøy som legger til. Fordi Aquastructures er uavhengig av produktleverandører, er analysegrunnlaget godt egnet i anbudsprosesser.

– Anlegg i sjøen utgjør komplekse systemer, og værforholdene varierer enormt fra sted til sted. Som akkreditert sertifiseringsorgan vurderer vi først lokalitetene, deretter konstruksjonen før vi til slutt kan sertifisere anlegget, sier daglig leder Are Berstad.

Aquastructures har sertifisert ca. 200 anlegg.

Kort om Aquastructures

Aquastructures er leverandøruavhengig, eier simuleringssystemet Aquasim og analyserer, inspiserer og sertifiserer oppdrettsanlegg og annet som flyter i sjøen.

Fortøyningsanalyse, notanalyse og globalanalyse

Selskapet utfører først lokalitetsklassifiseringen for å kunne fastsette belastninger fra strøm-, bølge- og vindforhold. Deretter blir hele konstruksjonen simulert under ulike lastkombinasjoner i programvaren AquaSim.

– Vi eier, drifter og utvikler programvaren AquaSim. Simuleringsprogrammet brukes av hele næringen i inn- og utland ved dimensjonering og sertifisering av oppdrettsanlegg.

Sikring av oppdrettsanlegg handler om myndighetenes nulltoleranse mot rømming og økonomi for oppdrettere.

Ytre belastninger

– Et bedre utformet regelverk, krav til analyser, kapasitetskontroll og sertifisering har bidratt sterkt til å redusere rømning de siste 10 årene. Men fortsatt kan mye forbedres. I tillegg til formalkravene kaster vi nå blikket mot andre faremomenter, som belastningen fra fartøy og brønnbåter som ligger fortøyd til anleggene, sier Berstad.