Norskeide Sterner AS er blant markedets mest erfarne selskaper innen vannbehandling til fiskeoppdrett. Gjennom aktivt arbeid med produktinnovasjon har selskapet gitt et viktig bidrag til norsk smoltproduksjon og oppdrett. Selskapet jobber også med vannbehandling for industri og kommunal sektor, noe som gir synergier også for løsninger til fiskeoppdrett.

I 2015 er 25 år gått siden Sterner ble etablert. Selskapet har i dag 35 medarbeidere i Norge og 12 ved sin avdeling i Skottland. Hovedkontoret ligger på Ski utenfor Oslo. I Norge har Sterner et datterselskap i Porsgrunn som jobber spesielt med biogass og avløp. Selskapet har også avdelinger i Bergen og på Leknes i Lofoten. Fra egen produksjon og samarbeidspartnere leverer selskapet prosess-komponenter og komplette systemer innen rensing, gassutveksling, filtrering og desinfeksjon av vann innenfor markedene for drikkevann, akvakultur, prosessvann og avløpsvann. Inkludert datterselskaper omsatte Sterner, med 35 medarbeidere, i 2013 for 143 millioner kroner.

Lukkede merdesystemer kommer

Med unntak av én ekstern investor, er alle aksjonærene aktive i selskapet, inkludert daglig leder og gründer Bjarne E. Pettersen som er største aksjonær. 

– Først og fremst jobber vi med post- smoltanlegg, forteller Pettersen. – Men vi ser et gryende marked for lukkede merdesystemer. Vi har allerede levert anlegg her, hvor hensikten er å unngå sykdom og lus, som gir store problemer i næringen. Det er mye å hente økonomisk på å ha mer kontroll med vannet, legger han til.

Rent og sykdomsfritt

Alt vann til landbaserte anlegg, enten kilden er fersk- eller saltvann, må være rent og sykdomsfritt. Det samme gjelder vann som resirkuleres gjennom såkalte RAS-anlegg. Sterner har med sin kunnskap innen vannbehandling utviklet kompakte RAS-anlegg (Resirculation Aquaculture system) innen fiskeoppdrett og ivaretar hele prosessen med alt fra overvåkningsanlegg via oksygenanlegg til anlegg for vannbehandling med ozon og UV (ultrafiolett lys).

– Det er også viktig å overvåke og styre vannkvaliteten og å ha kontroll på parametere som CO2 og pH. Systemer for innblanding og produksjon av oksygen inngår i produktporteføljen. I den andre enden renser vi avløpet for å unngå miljøbelastning og forurensing av anlegg i nærheten. Vi har også løsninger for slambehandling der et problem kan bli en ressurs. Vi har løsninger for brønnbåter der vi også har «Aquazone», godkjent av Statens legemiddelverk for bruk av desinfisering av overflater og brønnbåter, forteller Pettersen.

Motvirker stresset smolt

Med tiden har Sterner utviklet produktporteføljen til å levere totale settefiskanlegg, inkludert lysstyring og transport av smolten i anlegget. Fisken blir stresset av pumping rundt omkring i anlegget. På den annen side vil god transport redusere stress og i neste omgang smoltens sårbarhet for sykdommer.

– Forskning og utvikling er viktig for oss. Ofte er vi blitt kopiert, og det tar vi til inntekt for at løsningene våre er bra. Men, vi jobber sammen med ledende forskningsmiljøer og forsøker å ligge et hestehode foran. På beddingen nå har vi et modulbasert RAS-anlegg for smoltproduksjon, med en nedbetalingstid som det skal bli vanskelig for andre å konkurrere med, sier han.

Bredt anlagt

Pettersen mener at det ikke lønner seg å være for smal innenfor fagfeltet. Selskapet ser at det gir gode synergieffekter å være involvert i flere områder innenfor vannbehandling. – Gode idéer kan gjenbrukes, slår han fast. – Ved å leve og ånde for dette, har Sterner vært èn blant mange andre som har tilført kunnskap og gjort at Norge er ledende innen teknologi for fiskeoppdrett.

Sterner har bidratt med mange nye produkter og løsninger som blir benyttet både i og utenfor Norge.