Fra hovedkontoret på Finnsnes leverer Njord Coastal Service servicetjenester for kyst, fiske og havbruk med ni fartøy og 50 erfarne medarbeidere.

– Vi ønsker å være den foretrukne leverandøren i Nord-Norge. Derfor har vi bygd opp en virksomhet med medarbeidere som har førstehåndskunnskap fra våre kunders operasjoner. De vet dessuten godt hva det innebærer å drive båt i værharde og åpne forhold i nord, ikke minst vinterstid, sier driftssjef Espen Schmitz.
Tjenestespekteret er bredt. Notspyling, ettersyn og –reparasjon, inspeksjon over og under vann også med dykkere og ROV, ettersyn av kaianlegg og sjøkabler, sleping og fortøyingsoperasjoner er noe av det selskapet dekker.
– Vi kjører turnus med dykkere, slik at vi til enhver tid har beredskap. Alle medarbeiderne her har fartstid fra så godt som alt vi betjener inkludert fiske, oppdrett, kystvakt, Hurtigruta og havn. Å ha denne kompetansen er avgjørende for å kunne levere servicetjenestene markedet trenger og etterspør, sier han.
NCS dekker markedet fra Harstad, nordover og videre øst mot Russland. Selskapet har langsiktige avtaler som gjør det til fast partner for kunder som er avhengig av rask og forutsigelig tjenestetilgang for å sikre sin egen drift.