– Det handler om å sikre liv, helse og lønnsomhet, sier daglig leder Vegard Tennes i TosLab. Med en topp moderne maskinpark gjør Tromsø-laboratoriet mikrobiologiske og kjemiske analyser tilknyttet mattrygghet, vannkvalitet og hygiene.

Selskapet ble etablert i 1998 med langsiktig og solid, nordnorsk eierskap med tilhørende lokal kompetanseoppbygging og arbeidsplasser.

– Kundene våre trenger raske og presise prøvesvar. Da er vår nærhet og beredskap viktig, sier Tennes.

En ting er sikkert: Mikroorganismer, metaller og andre forekomster er ørsmå. Du kan ikke med øyet se hva eller hvilke mengder det er snakk om. Noen forekomster kan dessuten tilhøre samme hovedgruppe, men ha egenskaper som gjør det viktig å skille den ene fra den andre.

– Derfor må vi ha instrumenter, metodikk og kompetanse for å spore forekomster og nivået svært presist. Vi investerer fortløpende tungt i instrumentpark.

Kundene er bredden av næringsmiddelbedrifter inkludert storkjøkken, prosessindustri, kommunale vannverk, skip/offshore, oppdrett og helsevirksomheter.

– Enten det handler om rutinemessige analyser for å sikre situasjon under lovpålagte nivågrenser eller en akutt bakterieoppblomstring, stiller vi alltid opp.

TosLab jobber også preventivt gjennom utforming av internkontrollsystemer og rådgivning. Gjennom samarbeid med et norsk og internasjonalt nettverk av akkrediterte laboratorier gir selskapet utvidet kompetanse-, service- og beredskapstilgang.