Båtsfjordbruket setter fiskerne og kvalitet først. Selskapet er konkurransedyktig på pris og har høy kapasitet på mottak og sløyelinje. – Når fisket er godt, skal båtene være ute og ikke i kø for å levere, sier daglig leder Frank Kristiansen.

Ute på eksportmarkedene er fisk fra Båtsfjordbruket kjent for sin høye kvalitet. Kanskje er det nettopp derfor at filetanlegget er det eneste som har overlevd vanskelige perioder i Norge uten å gå konkurs.

Enkelt for fiskerne

– Her på bruket er det fokus på høy kvalitet på anlegget slik at hverdagen blir enklere for fiskerne. Når fiskerne har det bra og vi samarbeider godt om kvaliteten hele veien, blir også produktene gode og kundene fornøyde, slår Kristiansen fast.

Sentralt på bruket er høy kapasitet på kaia og enkel levering for både store og små båter. Nylig ble 12 millioner kroner investert i ny sløyelinje. Det betyr at den større kystflåten kan pumpe fisken rett gjennom veggen til linja med timekapasitet på 10-15 tonn.

Naturlig leveringssted

– Det skal være naturlig for fiskerne å levere til oss hele året, også utenom høysesongene. På denne måten sikrer vi kundene jevn tilgang til fisk og stabil etterspørsel, sier Kristiansen. Tilbudet til fiskerne er bestående av egnesentral, gode liggeforhold, boliger, sløying og teknisk hjelp. På vårt mottak skal fiskerne få god service og bli tatt godt vare på. Båtsfjordbruket har en målsettning om å ta i mot 12000 tonn og produsere 6000 tonn.