– Det er ikke uten grunn at sjøveien blir kalt Riksvei 1 i transportbransjen; den er alltid åpen, brøytet og saltet, godt egnet for frakt av høye volum over lange avstander, det mest miljøvennlige alternativet – og konkurransedyktig sammenliknet med landtransport.

Det forteller administrerende direktør i Fraktefartøyenes Rederiforening (FR), Siri Hatland. FR er en selvstendig rederi- og arbeidsgiverforening som organiserer over 250 båter.

– De fleste av dem seiler langs norskekysten, men et mindre antall frakter gods mellom norske og europeiske havner. Båter knyttet til havbruksnæringen er i dag den største enkelttypen skip i FR, mens bulk, stykkgods, frys og tank utgjør de andre store kategoriene.

Fra dør til dør

– Skipene som seiler langs norskekysten er i praksis sjøgående lastebiler med enorm kapasitet, fortsetter Hatland.

– Konkurransefortrinnene er knyttet til kapasitet – disse båtene, som favner fartøy helt opp til 7000 bruttotonn, kan ta svært høye volum – og frakte dem over lange avstander til konkurransedyktige priser. Og i et land der vær og vind i deler av året skaper utfordringer for all landbasert tra kk, både bil og bane, kan vi stille med en trafikkåre som alltid er åpen, brøytet og saltet. Og været skal være svært dårlig før et fraktefartøy ikke kan legge fra land.

– Den største utfordringen vår er rett og slett at mange ikke tenker sjøveien som et alternativ når de skal utforme en transportløsning, enten bare for en last eller for et fast oppdrag. I tillegg er det nok en del som ser på sjøtransport som et forsinkende mellomledd i en verden der alt skal gå fra dør til dør og helst leveres i går.

– Det har imidlertid skjedd mye i samarbeidet mellom de landbaserte fraktselskapene, havner og rederier. Kundene som plasserer et oppdrag, behøver i liten grad å forholde seg til at deler av transporten skjer sjøveien, all den tid både henting og levering skjer med bil på land.

Miljøvennlig og trafikksikkert

Ifølge Nasjonal Transportplan 2013 (NTP 2013) kommer behovet for transport til å øke med 35 – 40 prosent frem mot 2040. At bare deler av denne økningen kan skje på vei og bane, er et faktum. Da er det sjøtransport som er alternativet, og norske myndigheter signaliserer nå, både i politikk og praksis, at denne transportmetoden er et satsingsområde.

– Som bransje holdes vi litt tilbake av at vei og bane blir sett på som et samfunnsansvar og en del av den nasjonale infrastrukturen, mens kostnader knyttet til sjø og havn ofte må dekkes av brukerne. Håpet er at dette endrer seg på sikt og det er for eksempel ingen transportmetoder i dag som er mer miljøvennlige enn sjøen. Transportsektoren står for 32 prosent av de totale klimagassutslippene, men fordelt etter fraktmetode slipper lastebiler ut 19 prosent, skip kun 4 prosent.

– I tillegg har du trafikksikkerhetsperspektivet. I teorien kan sjøtransporten kompensere for 2- 300 000 lastebiler og på den måten bidra til å øke trafikksikkerheten og redusere ulykker på norske veier, avslutter administrerende direktør i Fraktefartøyenes Rederiforening, Siri Hatland.