Siden oppstarten i Norge i 1995, har Thermo-Transit blitt landets største aktør på hvitfisklogistikk og tredje største på fisk totalt. Ny terminal på Berger og frakt av alt av stykkgods er noe av oppskriften.

En lastebil fra Thermo-Transit er så godt som daglig innom hvert eneste fiskevær og hvert eneste fiskeslakteri her i landet. Selskapet har 250 selveide og like mange innleide biler som besørger fisk på bordet over hele Europa.

«Miles Ahead»

– Vi skal ligge ”miles ahead” på fleksible løsninger, sier markedsansvarlig Arne Paul Slotsvik. Kundene spenner fra enkeltbutikker via dagligvarekjeder til cruiserederier, og alle typer bedriftskunder på stykkgods.

Nettopp kombinasjonen av fisk og stykkgods gjør at et fiskevær i nord skal kunne føle seg trygg på at ei kasse flyndre eller breiflabb skal kunne bli levert fersk til en restaurant i Spania. Distribusjonsterminaler med rutinerte terminalarbeidere i Padborg i Danmark og på Berger ved Oslo, med moderne vaske- og desinfeksjonsanlegg, er viktige brikker.

Stykkgods nord – fisk sørvent

– Alt fra blomster via byggematerialer til elektronisk utstyr går vest til kysten og nordover. Fisk kommer i retur, i evig sirkel, sier Slotsvik. 

Fødevarelogistikk skal bidra til videre utvikling og vekst for Thermo-Transit. Selskapet stiller dessuten med en topp moderne bilpark for å møte dagens og fremtidens krav til miljøvennlig biltransport.

– Det er enkelt å ta kontakt med oss på telefon, mail og webside. Vi sørger for at kundene får kontakt med nærmeste avdeling; Vesterålen, Trøndelag, Møre eller Oslo, sier han.