Austevoll Marine Group (AMG) produserer til konkurransedyktige betingelser for teknologileverandører og leverer også direkte til oppdrettsselskap. Produktporteføljen inkluderer robuste «arbeidshester» med katamarandesign.

 

AMG leverer ingeniørkompetanse, innom- hus engineering, 3D-modellering, dokumen- tasjon på eget arbeid, dokumentasjonsassistanse på andres arbeid, elektro-engineering og -installasjon, design og produksjon av fartøy, industritankanlegg og rørteknikk.

Konkurransedyktig

– Vi henvender oss primært til havbruk, olje og gass-sektoren og teknologileverandører som trenger en produksjonsbedrift å stole på. Vi har en effektiv og konkurransedyktig organisasjon, forteller daglig leder Hans Jørgen Runshaug.

Marine Support, DG Marine, Dalseide Elektro og Austevoll Rørteknikk ble fusjonert til AMG for bedre å utnytte kompetanse og ressurser.

Post.smolt som vekstområde

– Noe som vokser nå, er postsmoltanlegg hvor smolten vokser videre til 6-800 gram i landbaserte saltvannsanlegg. Dette treffer midt i de tre viktigste fagdisiplinene våre; rør, tank og elektro, inkludert teknologi for slamrensing og resirkulering, sier Runshaug.

– Kunnskapen vår fra tankproduksjon for offshore-sektoren kommer meget godt til nytte også her.

Arbeidshester

Selskapets egenproduserte arbeidsbåter er utviklet med spesiell fokus på å operere i et av verdens matfat. Katamarandesignet utstyres ofte med kraner som kan ta de tunge løftene ute på oppdrettsanleggene.