Noodt & Reiding har gjennom 40 år med bedriftsrådgivning, opparbeidet seg inngående kjennskap til næringslivet i nord.

Nettverkssamarbeid er viktig for bedrifter i alle bransjer som varehandel, reiseliv, bygg- og anleggsnæringer samt annen industri eksempelvis innenfor marin sektor, energi- og mineralnæringer.

I økende grad ser en også behov for etablering av flerfaglige klynger og nettverk mellom bedrifter i ulike bransjer for å løse felles utfordringer. I Nord-Norge har vi svært mange småbedrifter, der behovet for innbyrdes samarbeid er ekstra stort for å skape stordriftsfordeler. Det vil kunne omfatte samarbeid og allianser både horisontalt og vertikalt i egen verdikjede.

Noodt & Reding er prosjektleder for flere klynge- og nettverksprosjekter: 

  • Sammen med Norway KProduction AS og 9 fiskere i Finnmark har N&R etablert et 3-årig FoU-prosjekt med bruk av teiner i norsk kystrekefiske.
  • I et prosjekt mellom bedrifter i IKT og BAE-næringen, deltar N&R for å skape økt kvalitet og effektivisering med bruk av digitale løsninger i bygg og anleggsbransjen.
  • Med utgangspunkt i oppdrettsnæringen i Vest-Finnmark er N&R med på å etablere et kompetent FoU- og leverandørmiljø innenfor konseptet «grønn oppdrett».

 I framtiden blir evnen til å kunne samarbeide enda viktigere, og vi har lang erfaring med å bistå i nettverksprosjekter, avslutter daglig leder Harriet Steinkjer Nystu.

Vi kan Samfunn og Næring, Bedrift og Marked, Mennesker og team

Sertifisert innen: Sellihca, FRAM-bedriftsrådgivning, Merkevarebygging, Kvalitetsrevisjon, Rekrutteringsverktøy, Lederevaluering, LEAN

Kontorsteder: Alta, Storslett og Finnsnes