Brønnøy kommune byr på gode jobbmuligheter, et godt utviklet kommunalt tilbud og fantastisk natur.

– Tomter for både bolig og fritidsbolig og leiligheter i sentrum er det også råd med, sier ordfører Johnny Hanssen.

Attraktivt

Vi treffer Hanssen sammen med næringssjef Knut Horn. Sammen beskriver de en kommune med sammenhengende vekst gjennom 20 år.

– Her har vi Brønnøysundregistrene, landets største transportkonsern Torghatten, kalkgruve, kommunen selv, handel, hotell og turisme, mulighet til å bo ved heliporten for Norskehavet, havbruk og jordbruk. Innenfor dette er det behov for arbeidstakere av de fleste kategorier og utdanningsbakgrunn, sier næringssjefen.

Nye arbeidsplasser

Når kommunen nå inviterer folk til å bosette seg, skyldes det et tiltagende aktivitetsnivå på mange områder. For eksempel skal petroleumsfeltet Aasta Hansteen være i full drift i 2017.

Det skaper arbeidsplasser direkte i virksomheten og i tilknyttet leverandørindustri – med rom for å bo i tettstedet Brønnøysund og langsmed Helgelandskysten. I indre deler av kommunen bygges flere kraftverk med grønn energi.

– Vekst og utvikling gjør at kommunen er godt stilt for fremtiden. Det gjelder også for annen næringsvirksomhet, både for nyetableringer og virksomheter som ønsker å ekspandere, sier Hanssen.

Frister med natur

Brønnøy ligger vakkert til med en natur som frister med alt fra gode turmuligheter via nasjonalparken Lomsdals-Visten til øyhopping med sykkel og kajakkturer i landets største arkipel.