I 2017 feiret hvitfiskeksportøren Nordic Group sitt 50-ende år.
– Langsiktig relasjonsbygging med både fiskere, industri og kunder har vært nøkkelen til suksess, sier daglig leder Espen Hanson.

Nordic Group ble stiftet høsten 1967 som et andelslag for å eksportere frossen filet til USA.
Oppheving av eksportmonopolet til Frionor på 80-tallet ga tilgang til markeder som Sverige, Frankrike og Tyskland. I dag jobber selskapet både nasjonalt og internasjonalt.
– Før handlet alt om frossen sjømat, men fra 2004 startet vi også med ferskeksport, forteller Hanson. Av årsvolumet på ca. 20.000 tonn er nå ca. 70 prosent fersk. Omsetningen ligger på rundt én milliard kroner. Nordic Group kjøpte Båtsfjordbruket i 2014 for å sikre stabile leveranser. 

Fokus på kvalitet

Det handler om kvalitet i hele verdikjeden.
Levendelagring av torsk er i så måte et viktig satsningsområde for Nordic Group.
Vi jobber kontinuerlig for å forbedre vilkårene for fangstbasert akvakultur som er til glede for hele næringen – for alle på leverandørsiden i form av bedre betingelser og for sluttkunden som høy kvalitet og bedre tilgjengelighet gjennom året, sier han.

Frem til 2004 var alt frossenfisk. Nå er rundt 70 prosent fersk sjømat, inkludert eksport av kongekrabbe og skjell.

Nordic følger markedet nøye. Forretningen er videreutviklet med blant annet eksport av kongekrabbe, levende og fryst, til kundenettverk i Asia, Amerika og Europa. Også saltfisk, klippfisk og skjell inngår i produktsortimentet selskapet jobber med. Selskapets kontorer i Trondheim, Bergen og Bodø jobber nært sammen om tilgang på fisk, markedsføring og salg.

Nettverk viktig

– Vi har en stor styrke i kundenettverket som vi har bygget opp gjennom fem tiår. Dette handler om å kjenne ulike markedsønsker og -behov gjennom året, og møte dette med riktige produkter. Ved å treffe godt på dette kan vi også sørge for bedre priser for leverandørene.
Nordic Group henter fisk fra leverandører av alle størrelser langs Norges langstrakte kyst.
– Forutsigbarhet er viktig. Både leverandører og kunder er gjensidig avhengig av hverandre i så måte. Stabile kunder gir stabile muligheter for avsetning av hvitfisk for leverandørene, og stabile leveranser fører igjen til bedre etterspørsel, forklarer Hanson.
Nordic Group har siden etableringen vist overlevelsesevne i svært omskiftelige markeder. Sammen med kunnskapsrike og dedikerte medarbeidere, har selskapet vist stor evne til omstilling for å møte stadig nye utfordringer. Nøyaktig hva fremtiden vil bringe er vanskelig å si, men Hanson tør likevel spå litt om de langsiktige linjene.
– Nye marked, nye arter fra havets skattkammer og foredling av råstoff for å øke verdien av norsk sjømat er stikkord for våre neste 50 år, sier han.