Troms Fylkeskommune

Troms opplever vekst og høyt aktivitetsnivå i alle sektorer. – Vi ønsker alle velkommen hit, her er hjerterom for alle og fremtidsmuligheter for folk med nær sagt alle typer kompetanse, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap).

Som fylkesrådsleder er Ørnebakk «regjeringssjef» i fylket. Fylkeskommunen er det regionalpolitiske nivået mellom kommunene og Stortinget, og fylkesrådet er utøvende myndighet for Troms fylkesting.

Trekke sammen

– Vår overordna oppgave er å se ting i større regionalt perspektiv. Vi skal trekke de store linjene i regionen og bidra til å forene kreftene til alle de spennende miljøene vi har i både privat og offentlig sektor. Målet er at vi alle skal trekke sammen for å utvikle regionen vår videre som et sted å leve i, arbeide i og besøke, sier Ørnebakk.

Ny region – nye muligheter

Stortingets vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark i 2020 og samtidig styrke fylkeskommunen som samfunnsutvikler i regionen og landsdelen gir dette arbeidet en ny dimensjon. -Vi skal nå arbeide mot felles mål for en større og geogra sk mer spredt befolkning. – Vi har en veldig god situasjon og utgangspunkt i Troms, slår Ørnebakk fast, og refererer til en arbeidsledighet på bare 1,8 prosent i fylket. Det er et tall som signaliserer et sterkt behov for mer arbeidskraft, noe fylkesrådslederen bekrefter.

Attraktive arbeidsplasser

– Det er et attraktivt arbeidsmarked her for dyktige og ivrige folk. Vi trenger faktisk alle bidrag for å utløse enda mer av fortrinnene og potensialet vi har i regionen. Troms ligger mellom Nordland og Finnmark med det beste av nord-norske kvaliteter. Veien fra fylkeshovedstaden Tromsø til store byer i andre land er imidlertid kortere enn til storbyer i Norge. Nabobyer i øst, Luleå, Oulu og Murmansk vokser også raskt og har kompetansemiljøer som Troms knytter seg til i samarbeid på tvers av landegrensene.

Det urbane arktis

– Vi bruker stadig oftere begrepet «Det Urbane Arktis» for å beskrive vår region. I global kontekst er vi den mest folkerike, arktiske regionen nord for polarsirkelen. I første halvår 2017 hadde Troms høyere befolkningsvekst enn Nordland og Finnmark til sammen. Fylket er en smeltedigel for ulike kulturer og har innbyggere fra 150 forskjellige land. Arbeidsmarkedet er preget av etterspørsel etter høy kompetanse både innen tjenesteyting, industri og i offentlig sektor. Fiskeri, med fangst og foredling har lenge stått sterkt i Troms, men havbruksnæringen målt i omsetning er tre ganger større.

Samlet blir den nye regionen bestående av Troms og Finnmark landets største sjømatregion målt både i omsetning og antall arbeidsplasser. Tromsø er også landets største  skerihavn. Fylket har et drivende og levende miljø innenfor ulike deler av næringslivet, kunnskapsproduksjon, kultur, landbruk og ikke minst reiseliv. Økonomien i fylkets 24 kommuner er generelt sett bra og behovet for kompetent arbeidskraft er økende også her.

Reiseliv i vekst

Nordlysturismen er kanskje det som har fått mest oppmerksomhet med gjester fra hele verden. Nordlysbeltet ligger som en krans på jordkloden med Troms midt i smørøyet. Nordlyset kommer inn fra verdensrommet rett over Troms som har åpen horisont mot havet og klar himmel gjennom store deler av vinteren. Gode kommunikasjoner med fly og langs lande- og sjøvei gjør det enkelt å ta seg til og fra regionen.

Velkommen!

Om vinteren trekker nordlyset folk til Troms fra hele verden, og om sommeren tar midnattsola over. Naturen, kulturen og folket utgjør rammen rundt spennende bygder, byer og kompetansemiljøer i regionen. Troms ønsker velkommen til å ta del i spennende utvikling i det urbane arktis!

Besøk nettstedet til fylket