Yrkeshygienikerne i Stamina Helse er viktige støttespillere i det praktiske HMS-arbeidet og ved gjennomføring av anbefalte tiltak. Dette bidrar til økt lønnsomhet, trygghet, motivasjon og engasjement på jobb.

Alle norske bedrifter har et ansvar for å kartlegge og risikovurdere arbeidsmiljø som kan forårsake sykdom eller skade. De fleste ledere og bedrifter ser verdien av HMS klart og tydelig, men opplever merarbeidet som belastende.

Stamina Helses Yrkeshygieniske Spesialavdeling (YHS) bidrar til å gjøre HMS-arbeidet enklere. YHS henvender seg til bedrifter særlig i sektorene offshore, service, bygg og anlegg, maritim sektor og havbruk.

Kartlegger og vurderer forholdene

Avdelingen kartlegger fysiske, kjemiske og biologiske faktorer som påvirker arbeidsmiljøet inkludert støy, vibrasjoner, ioniserende og optisk stråling, kjemikalier, inneklima, ytre faktorer m.m.

Yrkeshygienikerne følger regelmessig opp kartleggingen og måler effekten av tiltakene de anbefaler iverksatt.

Trygt er attraktivt

– En trygg arbeidsplass er også en attraktiv arbeidsplass. Det er viktig med tanke på produktivitet og effektivitet, og for å beholde medarbeidere og tiltrekke dyktige folk, sier avdelingsleder og yrkeshygieniker Claudia Lucas i Stamina Helse.

Legger til rette

– Vi gjør det enkelt for kundene å ivareta kravene i lovgivningen og gir ledelsen beslutningsgrunnlag med konkrete anbefalinger. Dessuten bidrar vi med informasjon og opplæring slik at HMS kan bli en naturlig del av hverdagen til medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen, sier Lucas.

Rask tilgang på kompetent helsepersonell er også en viktig del av tilbudet.