Kystlab-PreBio AS er et laboratorieselskap bestående av 8 laboratorieavdelinger og en feltavdeling fra Søre Sunnmøre til Mosjøen i Nordland. Vår lokalisering langs kysten gjør at vi har et nært tilholdssted for havbruksnæringen som benytter våre analysetjenester.

Akkrediterte analyser

Selskapet er akkreditert og utfører et bredt utvalg analyser innenfor mikrobiologi, kjemiske og veterinærmedisinske analyser. Vi har en moderne instrumentpark som gir kundene raske svar på f.eks Listeria og Salmonella analyser. Kort analysetid er ofte viktig for produsenter innenfor sjømat- og kjøttbransjen. Vi er en totalleverandør til havbruksnæringen siden vi utfører analyserer på fiskevirus i tillegg til tradisjonelle analyser av produkt og vann.

Vann og miljø

Vannanalyser er en stor del av vårt arbeid, det er kvalitetskrav til vann både for private og kommunale vannverk, vann til offshorebransjen og til produksjonsbedrifter for mat. Resultat for E.coli bakterier i vann er ferdig etter kun 18-19 timer, mens resultatet for en mengde metaller blir undersøkt med ICP-MS som gir resultatet samme dag. Vi analyserer renholdsprøver fra produksjonsmiljø og i tillegg har Kystlab-PreBIO en Feltavdeling som kan bistå kunder med interne revisjoner, oppbygging av kvalitetssystem eller kurs innenfor Trygg Mat.

Besøk oss

Kystlab-PreBIO AS er akkreditert etter ISO 17025 med akkrediteringsnummer TEST 070. Besøk oss på vår hjemmeside www.kystlabprebio.no