Større og sterkere smolt er én av flere metoder for å få ned sykdom, svinn og lus i oppdrett. Med nye metoder vil flere av problemene med dagens oppdrett bli sterkt redusert.

– Tilvekst avgjør økonomien for oppdrettere. Vi gjør den vesentlig bedre, sier Øyvind Kileng, PhD og Regionansvarlig Nord i Europharma AS. Han sikter til bruken av den patenterte SuperSmolt-metoden. En hyggelig bieffekt er at også miljøet og fiskevelferden blir bedre.

Krevende overgang

Overgangen fra parr i ferskvann til smolt i saltvann er krevende for fisken. Den kalles smoltifisering og i naturen styres den av overgangen fra mørke vintre til lysere dager. Oppdrettsbransjen har kopiert denne prosessen, men metoden har flere bakdeler.

– Mørket reduserer appetitten og veksten til fisken. Med SuperSmolt kjører vi i stedet fullt lys helt frem til vaksinering og oppnår 20-30 prosent bedre tilvekst, forteller Kileng.

Dødeligheten ved utsett faller til under 0,5 prosent, mens det for tradisjonell smoltifisert fisk varierer fra én til helt opp i 30 prosent.

Færre svake smolt

– Like alvorlig som død, er at dårlig smoltifisert fisk spiser mindre, får redusert immunforsvar og er mer utsatt for virus, bakterier og lus. Slik fisk kan gjøre stor skade ved å smitte resten av fisken i en mære, sier Kileng.

Den robuste SuperSmolten er mer motstandsdyktig mot lakselus og bidrar til å redusere den totale biomassen av lus.

Vaksine sikrer matvareforsyning

Europharma er distributør av alle typer vaksiner. På samme måte som man i landbruket vaksinerer produksjonsdyrene for å få god dyrevelferd og sikre en stabil matproduksjon til landet, vaksineres også oppdrettsfisken. Fiskeoppdretterne har vært flinke til å vaksinere, men ikke alle har fulgt opp arbeidet med nye sykdommer som PD og ILA.

– Vaksinering av en stor andel av populasjonen gir flokkimmunitet slik at sykdommen ikke setter seg. Dette gagner også ikke-vaksinert fisk, forteller Kileng.

Merking og sterilisering

Snutemerking kombinert med en bedre steriliseringsmetode, vil føre til at rømming om få år ikke lenger er et problem. De første snutemerkede laksesmoltene i Norge settes ut i sjøen allerede i år. Det er en én millimeter liten magnetisert ståltråd som sette i snuten på smolten og gror fast.

– Merket har en unik kode som kan avleses i mikroskop. Ved rømming kan fisken spores til rett eier, forklarer Kileng.

På elvebredden skilles rømt oppdrettslaks fra villaks med en magnetføler. Oppdrettslaksen tas på land, mens villaksen kan settes tilbake i elva. Utstyret kan også brukes i stor skala, som i laksefeller og brønnbåt.