Din BemanningsPartner har, som det eneste bemanningsselskapet i Norge, kun fokus på bemanning og rekruttering til fiskeri- og havbruksnæringen.

Kravene til kompetanse i næringen vokser mye som følge av spesialisering, teknologiske og biologiske utfordringer og mer automatisering. Din BemanningsPartner kjenner godt til næringens behov, vet hvor kompetansen finnes, og kan bemanne med kvalifisert personell. 
Et av trekkene som Din BemanningsPartner har gjort for å sikre næringen tilgang på kvalifisert arbeidskraft, er å etablere portalen eller den digitale markedsplassen AkvakulturTalent.no. Her kan bedrifter med ledige stillinger treffe arbeidssøkende som legger ut CV og video om seg selv. Dette tiltaket bidrar til å sikre næringen tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere, både norske og utenlandske.
AkvakulturTalent.no var også nominert som én av tre finalister til prisen Innovator of the Year i The Recruiting Service Inovation Awards i 2016. AkvakulturTalent er med andre ord en tjeneste som er blitt lagt merke til langt utenfor Norges grenser, og bidrar vesentlig til å sikre næringen i Norge tiltrengt kompetanse. 
– Vi har fått utrolig bra respons på tjenesten og er stolte over å ha nådd finalen i ReSi Awards, sier Jon Botn Jørgensen, daglig leder i Din BemanningsPartner AS. 
– En god del kompetanse kan nok flyttes fra olje- og gassektoren over til oppdrettsnæringen, men det vil neppe være tilstrekkelig til å møte de fremtidige behov for kompetanse til næringen, sier han.