Kupa innovasjon Nord-Norge

Innovasjonsselskapet KUPA søker både etablerte bedrifter og gründere som vil realisere gode idéer, men som ikke har tid eller nødvendig kompetanse og nettverk selv. KUPA kan også bistå med å skaffe ekstern finansiering i utviklingen fra idé til marked.

Statoil, Total, DNV GL, Siva og Troms fylkeskommune er de største eierne i KUPA og rundt 70% av aksjene eies av næringslivsaktører. Selskapet satser særlig på segmentene offshore, fornybar energi, sjømat og maritim industri.

– KUPA er et industrielt rettet innovasjonsselskap og vi orienterer oss både mot etablerte bedrifter og gründere i hele Nord-Norge. Vi tilfører våre kunder viktig strategisk og forretningsmessig kompetanse, sier adm.dir. Trond Slettbakk.

Jakter ideer hos næringslivet

KUPA har 15 medarbeidere, hovedkontor i Harstad og avdelinger i Tromsø og Finnsnes. Herfra foretar selskapet et dypdykk i nordnorsk næringsliv for å  nne gründere og bedrifter med gode ideer for det norske og internasjonale markedet.

– Mange innovasjonsselskaper jobber primært med ideer fra forskningsmiljøene. Men, for KUPA er næringslivet og uavhengige gründere de viktigste rekrutteringskildene, sier Slettbakk.

innovasjon er avgjørende

Gårsdagens produkter er ikke morgendagens vinnere. Produktutvikling og innovasjon er avgjørende for å henge med. Ikke minst er nytenking viktig for å kunne delta i teknologiskiftet som pågår innenfor næringer som havbruk og offshore.

– For mange handler det om å ta virksomheten inn i en ny fase. For andre rett og slett om å utvikle en idé til en vekstbedrift, sier Silje Wadsworth, leder for innovasjon i KUPA.

Gründer og adm. dir. Ole Magnar Drønen i Scale Protection demonstrerer analyse av vannprøver fra oljebrønner. Foto: Stian Klaussen, Vizuelli

Scale Protection og Polar Energi er to eksempler på innovative bedrifter KUPA bistår. Scale Protection har utviklet løsninger for å håndtere saltavleiring i produksjonsbrønner i petroleumsindustrien, og Polar Energi har utviklet en ny varmepumpeteknologi.

– Vårt bidrag til begge har spesielt vært rettet mot forretningsstrategi, nettverk og  nansiering sier Wadsworth.

Polar Energi bringer innovativ varmepumpeteknologi til det globale markedet. På bildet, fra venstre: Lars Hansen og Sara Turicchia. Foto: Stian Klaussen, Vizuelli

 

Inkubatortilbudet

KUPA er operatør for Sivas nasjonale inkubatorprogram. En inkubator er et offentlig utviklingsverktøy for å skape nye vekstbedrifter. Gjennom inkubatoren tilbyr KUPA rådgivning, nettverk og bistand til kapitalinnhenting. Inkubatorprogrammet er et tilbud både til gründere og etablerte bedrifter. Idéen må være unik og ha internasjonalt potensial.

– Det er lett å kontakte oss for en uforpliktende prat. KUPAs ansatte har bred bakgrunn fra  nans og forretningsutvikling, samt teknisk og industriell bakgrunn fra våre satsningsområder. Allerede i første møte stiller vi med relevant fagkompetanse i forhold til den aktuelle bransjen, sier rådgiver Marius Stamnes.