Flakstadvåg laks i Br. Karlsen-gruppen har som én av to norske, økologiske oppdrettere gått lengre enn de fleste i å demonstrere bærekraftig og sunn lakseoppdrett. Havbruket har drevet i Senja fra 1990 i harmoni med fiskerne i området.

– Vi ønsker å være et sunt ansikt for oppdrettsnæringen, sier Roy Alapnes.

Han er daglig leder for en virksomhet med 40 medarbeidere og seks oppdrettskonsesjoner med en årlig produksjon på om lag 11.000 tonn laks. Av det er 4000 tonn økologisk.

Selvhjulpen

Mens andre har basert seg på innleie, har Flakstavåg laks som en del av Br. Karlsen-gruppen i stedet satset på å være selvhjulpne med servicebåter inkludert brønnbåt. Gruppen har også eget sette skanlegg og produksjon av rognkjeks til havbruket.

Det er med andre ord en virksomheten med mange fasetter som ligger i naturskjønne omgivelser på Flakstadvåg.

– Vi har gått lengre enn mange andre i forhold til å imøtekomme miljø og kundenes behov ved å produsere økologisk laks. Særlig er det kunder ute i verden som ønsker litt ekstra. Sverige har historisk vært et foregangsland, men etterspørselen etter økologisk er økende her hjemme, sier Alapnes.

I dag går det også store kvantum til Nederland, Tyskland og Holland.

Flakstadvåg Laks inngår i Br. Karlsen-gruppen som har 85 år lange tradisjoner. Br. Karlsen har også settefiskanlegg, filetfabrikk, tradisjonelt fiskemottak og rognkjeksproduksjon. Gruppen ønsker å skape langsiktig, lønnsom verdiskapning for eiere, ansatte, samarbeidspartnere og samfunn.

– I fremtiden ser vi for oss en sterk vekst i  ere asiatiske markeder.

Økologisk til 30 land

I samarbeid med Coast Seafood skipes økologisk laks til over 30 land fra Senja. Den økologiske produksjonsandelen ved havbruket er på 35 prosent og vokser på en global trend. I dag produserer to selskaper økologisk i Norge.

Momentene for å oppnå økologisk status er flere.

Selskapets målsetting er at over 50 prosent av det marine råstoffet skal stamme fra biprodukter fra fiskeindustrien – råstoff som ikke ville ha gått til menneskelig konsum. Virksomheten unnlater å bruke en del kjemiske stoffer og impregnerer ikke nettet i merdene. Det går bare inntil 10 kg laks per kubikkmeter i merdene mot vanlig inntil 25 kg.

– Vi må med andre ord ha dobbelt så mange enheter for å produsere samme mengde fisk. Det blir større arealer, noe som også er hensiktsmessig for miljøet hvor vi fordeler utslippene over et større område. Våre lokaliteter har oppimot ett år hviletid, som er lengre enn vanlig. Naturen tar seg vanligvis tilbake i løpet av to måneder slik vi driver, men like fullt lar vi den hvile lengre i økologisk drift.

Viser bærekraft

Lakseoppdrett er fortsatt en ung næring som ikke er ferdig utviklet, men Alapnes og Flakstadvåg laks ønsker å vise hvordan bærekraftig og sunn lakseoppdrett kan pågå også i den ordinære delen av produksjon.

– Vi ser når laksen trives og vokser i merdene. Sunn drift skaper god lønnsomhet på mange måter. Vi etablerer nye, langsiktige arbeidsplasser her hvor sjark skerne er blitt redusert i antall de siste årene og driver hensynsfullt i forhold til naturen, sier han.