For å ivareta god kvalitet er perfekt temperatur i hele verdikjeden svært viktig, forklarer Kuldeteknisk AS i Tromsø. Siden 2003 har selskapet vokst til 65 medarbeidere på denne filosofien.

Kuldeteknisk leverer kjøle- og fryseanlegg til kunder over hele landet inkludert til båt, verft, butikk og industri. Bedriften har utviklet og leverer effektive og miljøvennlige kuldetekniske løsninger som er etterspurt innenfor alle segmenter. 

– Det handler om kvalitet i hele verdikjeden. For fisk er det en klar sammenheng mellom rask innfrysning og kvaliteten etter tining. Dette spiller ekstra stor rolle fordi mye av fisken vi spiser fryses og tines flere ganger.

Kuldeteknisk har gjennom flere år med målrettet utviklingsarbeid utviklet et «Superfreeze»-anlegg som kan gi 25 prosent raskere innfrysing av fisk. Selskapets «SeaCool»-system er et RSW-anlegg som benytter CO2 som kuldemedium. Unikt er at systemet både er et miljøvennlig kjøleanlegg og produserer varmt vann som fiskeindustrien har økt behov for.

Selskapet leverer også komplette kuldetekniske anlegg med varmegjenvinning til dagligvarebutikker. – Også her er våre miljøvennlige løsninger foretrukket. I sum ivaretar våre ulike anlegg kvaliteten helt frem til forbrukeren, sier Martin Schjølberg.

Kuldeteknisk setter kunden i sentrum og jobber i segmentene marine, dagligvare, industri og klima. Selskapet er ISO 9001-sertifisert og bygger miljøvennlige, CE-merkete aggregater selv.