Nofima

Forskning fra Nofima og produktutvikling fra Marealis, er godt nytt for folk med høyt blodtrykk. Kosttilskuddet ProCardix, basert på rekeskall, er godkjent av kanadiske myndigheter og klart for markedet.

Bare i Norge er det 870.000 personer som tar medikamenter for å kontrollere blodtrykket. For dem er denne forskningen interessant.

– Tidligere har firma nesten kunne si hva som helst i reklamen for kosttilskudd, uten å måtte dokumentere det. I Norge og EU kom det i 2012 et pålegg om at offentlige myndigheter skal godkjenne helsepåstanden som er knyttet til et produkt før vi får lov å bruke den i markedsføring, sier FoU ansvarlig Jaran Rauø i Marealis.

Liknende bestemmelser har eksistert i Nord-Amerika og Japan i lengre tid.

Marealis venter at amerikanske myndigheter (FDA), samt norske og europeiske myndigheter (EFSA) følger Canadas eksempel.

Stolt direktør

Øyvind Fylling Jensen

– Vi er selvsagt glad for at vår forskning har nytteverdi. Vår forskning skal alltid være anvendbar og jeg blir stolt som direktør når jeg hører slike resultat. Den imponerende jobben som Marealis har gjort viser hvor krevende det kan være å få et produkt fra forskningslaboratoriet og ut i markedet, sier Øyvind Fylling-Jensen i Nofima.