Miniekspress dekker nå hele landet ved hjelp av eget distribusjons- system og samarbeid med andre transportører. Selskapet har sterk nærhet til kundene og deres behov. Bak rattet sitter kun norsk- eller svensktalende medarbeidere med norske arbeidsavtaler.

– Hos oss er vi dedikerte til faget logistikk. Vi er pålitelige og fleksible også om kundens situasjon forandrer seg. Alt går ut på å gjøre kunden god og ha blikk for alle de små detaljene. Da blir det vekst og lønnsomhet for alle, sier daglig leder Dag-Jostein Arild i Miniekspress Thermo-Tromsø og Miniekspress Finnmark.

Stor mini

Oppskriften har vist seg å fungere. Miniekspress er ikke lenger så mini som da bedriften ble etablert i Sandefjord i 1979 med to varebiler. Selskapet har holdt på navnet selv om årsomsetningen i konsernet har passert 250 millioner kroner og nærmere 100 lastebiler inngår konsernets faste flåte.

I hovedsak går det i temperaturregulert gods, men selskapet har også markert seg godt innenfor partigods og ekspressendinger for kunder med spesielt små leveransevinduer.

Hver dag kjører mange biler på linjen Oslo–Tromsø og Stavanger– Trondheim. Miniekspress har selv distribusjonsknutepunkt i Vestfold og Lakselv, og dekker hele landet sammen med samarbeidspartnere. Siden våren 2017 har Miniekspress Finnmark i Lakselv vært i samarbeid med DHL hvor det sendes ut kongekrabber og annen sjømat med cargo-fly via Gardermoen og ut i verden. En spennende og fremtidsrettet satsing som kan gi industrien i Finnmark store muligheter på grunn av et effektivt logistikktilbud.

Korte og forutsigbare leveringstider står hele tiden i sentrum for oppmerksomheten.

– ”Just in time” -prinsippet blir bare viktigere etter hvert som stadig flere sentrallagre legges ned. Her er forutsigbarhet selve kjernen, sier Arild.

Samarbeid som suksessformel

Miniekspress åpner knutepunktene sine også for andre distributører og er åpen for samarbeid med alle i markedet. 

– Slik holder vi kostnadene nede og kan bidra til økt konkurransekraft for kundene våre i distriktene. Pris er viktig, sier Arild. Han legger til:

– Samarbeid har vært suksessformelen vår. Vi bygger samarbeidspartnerne gode der vi selv ikke er representert. Vi får mange synergier og mye igjen. Kvalitet og pålitelighet er bærebjelker hele veien, sier han. I tillegg har man skapt mange arbeidsplasser ute i distriktene for faste samarbeidspartnere.

– Vi skiller oss ut med kundetilpassede løsninger, norskansatte sjåfører, landsdekkende samarbeid og deling på knutepunktene i distriktene for å holde kostnadene nede for kundene, sier daglig leder Dag-Jostein Arild i Miniekspress Thermo-Tromsø og Miniekspress Finnmark.

Samarbeidene gir et stortgeografisk logistikktilbud med lave administrasjonskostnader og færre varehåndteringer. Arild forteller at selskapet ikke ser så mye på konkurrentene, men derimot på behov i markedet og hva som kan forbedres.

Det kan være å trygge medarbeidere med kjettingkurs, legge opp til forutsigbare arbeidstider for våre medarbeidere, eller fokusere på nytt og moderne materiell. Summen av mange slike ting, gjør at langtransportbilene produserer over 250000 km pr år.

– Jeg bruker å si at det ligger veldig mye toppidrett i å drive bedrift i dag. Du kan ikke gjøre det samme som den som vant i fjor. Da er du et år for seint ute. Vi retter blikket fremover, og ser alltid etter mere effektive løsninger som igjen gir våre kunder forbedret konkurranskraft.