Advokat Bakke Tjenester

Sentrale fagfelt: Arbeidsrett, strafferett, barne- og familierett, erstatnings- og forsikringsrett, fast eiendom, arv og skifterett, selskapsrett og samboeravtaler

– Vi er advokat for folk flest både i private og profesjonelle sammenhenger. Terskelen skal være lav for å kontakte oss. Du kan være trygg på å bli godt ivaretatt.

Det sier advokat Hjallis Bakke i Advokat firmaet Bakke. Firmaet har seks medarbeidere, ligger i Tromsø og befinner seg mye på farten rundt om i landsdelen.

– Vi kjenner Nord-Norge og forholdene her godt. Det innebærer blant annet å kunne levere på både samisk, engelsk og norsk, sier Bakke. Firmaet har nettsted med alle tre språkene og side på Facebook.

Folk kontakter ofte advokater ved behov for råd av juridisk karakter i forhold til en situasjon de er kommet opp i.

– Vi får mange henvendelser hvor vi gir et råd uten at det resulterer i noe oppdrag, men hvor rådet har vært meget nyttig. Lurer du på om du har en sak? Her er du velkommen for et uforpliktende møte eller telefonsamtale.

Advokaten forteller at mange ville ha vært tjent med å komme før vanskelige situasjoner oppstår eller for å spare seg selv for tidkrevende arbeidsoppgaver på det spesialiserte jus-feltet.

Det gjelder ikke minst avtaler. Gode avtaler kan skape ekstra tydelighet og ro i sjelen.

– Uenigheter oppstår ikke så lett i etterkant når avtalene er gode. Når det er sagt, så bistår vi med kon iktløsning og rådgivning i de  este typer sivile saker, sier Bakke som grunnla  rmaet i 1979.

Advokatfirmaet Bakkes kontorer ligger på toppen av Storgatbakken nær Tinghuset, og har bred prosedyreerfaring fra de fleste rettsområder.