Det er mange likhetstrekk mellom Nor Lines og Widerøe. Ingen av oss er den største aktøren, vi har begge store volumer i befolkningstette områder og en unik geografisk dekningi distriktene.

Det sier Nor Lines’ direktør for salg og marked, Sigurd Ur, og fortsetter: – Det er andre aktører som kan levere noen av detjenestene og løsningene vi tilbyr, men det er ikke så mange som kan konkurrere med Nor Lines sitt geografiske nedslagsfelt – og vår kompetanse på avanserte logistikksystemer.

– Ekstra interessant for kystbefolkningen, og da kanskje særlig befolkningen mellom Bergen og Kirkenes, er det også at alt gods på Hurtigruten går via oss, enten det er en liten «Hurtigpakke» fra en privatperson eller store sendinger med dagligvarer eller frossen fisk.

Selskapet er landets største, privateide, norske logistikkleverandør på land og til sjøs, med over 200 ansatte, 7 skip og 450 biler. De frakter alle typer gods, fra små enkeltleveranser til enheter som er så store at de må fraktes til sjøs på skip som er spesialbygde for å trafikkere vannveien fra kontinentet til hele kysten av Norge. Kombinasjonen av bil, båt og bane sikrer både gode priser og et CO2-avtrykk som miljøbevisste virksomheter kommer til å se på som et konkurransefortrinn i fremtiden, mener Ur.

Logistikktjenester fra A til Å 

– Strengt tatt er det ikke så viktig for en kunde om godset fraktes på sjøen eller på land, eller i en hensiktsmessig kombinasjon. De er opptatt av at vi henter når vi skal, at vi leveres som avtalt og at tjenesten koster det vi sier det skal koste. Det som skjer mellom henting og levering, holder det at vi tar oss av.

– Samtidig har vi kunder med avanserte logistikkbehov, som en del av en komplisert varestrøm og et stort nettverk av partnere. Hos dem er vi ofte både rådgivere og løsningsutviklere, i tillegg til at vi etablerer den fysiske logistikkløsningen og drifter den i hverdagen. Dette er oppdrag der vi kan trekke på den lange erfaringen Nor Lines har fra transportbransjen – og utnytte dekningen og størrelsen vår i Norge og utlandet. For selv om vi ikke seiler lenger enn til Tyskland, Holland og Baltikum, sørger vi for at varer som for eksempel skal til land i Asia eller Latin-Amerika, blir levert der de skal, sier Ur.

Lønnsom partner

Logistikk er viktig i en verden der konkurransen og tempo øker og kravene til leveransen er skyhøye. Et stort antall virksomheter opplever en marginskvis som spiser overskudd og resultater.

– Da er det ekstra hyggelig å få høre at logistikkleddet, som vi opererer, faktisk redder marginene i kraft av å være utformet og optimalisert for å sikre høy lønnsomhet. Særlig fordi mye av det vi frakter er sårbart gods, ferskvarer og kritiske komponenter, der kravet til både sporbarhet og kontrollerte forhold underveis er høyt.

Mange kunder setter også pris på at Nor Lines har høyt miljøfokus og at tjenestene og løsningene i seg selv ikke belaster naturen med store utslipp. Som et ledd i miljøarbeidet, tok selskapet nylig i bruk to gassdrevne skip.

– Vi har lenge vært opptatt av å redusere vårt CO2-avtrykk. Derfor er også «miljøbevissthet» en av våre  re verdier, avslutter direktør for salg og marked i Nor Lines, Sigurd Ur.