Kunnskap er et verktøy for å sikre den beste logistikkløsningen. Nor Lines tar hånd om hele varestrømmen i en verdikjede, og øker konkurransekraften til din bedrift gjennom optimalisering av logistikkløsningene.

Nor Lines tilbyr et samlet rutegående logistikksystem til lands og til vanns. Selskapet har omfattende aktivitet nasjonalt og internasjonalt, og opererer skip i faste linjer mellom havner i Nord-Europa, Baltikum og hele Norge.

Våre terminaler utfører alle typer innhentinger og distribusjon, samtidig som vi dekker viktige destinasjoner med faste bilruter. I tillegg disponerer selskapet all godskapasiteten på Hurtigruten som utgjør en viktig del av vårt totale logistikksystem. Nor Lines tilbyr også internasjonale spedisjonstjenester til alle verdensdeler.

Vi har kapasitet til å dekke alle typer transportoppdrag; – fra små sendinger med stykkgods til store partilaster som fryselast, containere, ro-ro, konstruksjoner til oljenæringen og alle typer annen industrilast.

Nasjonale logistikkløsninger

Vi dekker hele Norge med regulære linjetrafikker på land og sjø med påfølgende distribusjon.

Nor Lines er en stor aktør langs kysten, og Hurtigruten er en naturlig og viktig del av vårt logistikksystem.

I samarbeid med Hurtigruten, er Nor Lines en av de store transportørene av matvarer i Nord-Norge. Vi bringer fersk fisk, kongekrabbe, reker, ishavsrøye, reinsdyrkjøtt, hvalkjøtt og multer. I tillegg at regionens råvarer er kortreiste, er transport via sjøveien mindre miljøbelastende.

I tillegg til matvarer, er andre dagligvarer og personbiler typiske produkter som sendes daglig med Hurtigruten.

Internasjonale logistikkløsninger

Vårt sjøprodukt omfatter regulære anløp mellom Norge, Østersjøen og kontinentet. Vi dekker de viktigste transportkorridorene med eget materiell, og tilbyr løsninger for hele Europa og resten av verden gjennom vårt agentnettverk.

Prosjektlogistikk

Vi tilbyr skreddersydde løsninger til oljenæringen og annen industri. Nor Lines skip har egne kraner som har kapasitet til løft og håndtering av store konstruksjoner og overdimensjonert gods.

Lager- og terminaltjenester

Vi skreddersyr løsninger tilpasset kundens behov. Vi har ekspertisen, kunnskapen og systemene som skal til for å finne den mest effektive løsning for lagring og distribusjon.

Integrerte løsninger (3. parts logistikk) med tilhørende spedisjons- og fortollingstjenester, tilbys fra de fleste av våre terminaler i Norge.

Cross docking er en utvidet terminaltjeneste fra Nor Lines AS. Vi mottar forsendelsene fra dine leverandører, og forestår lossing, omfordeling og merking på grunnlag av din ordre. Vi sørger deretter for direktetransport til dine kunder.

Gjennom denne måten å organisere logistikken på, unngår du fordyrende mellomlagring.

Kjøl/frys

Våre godsskip anløper eksterne lager direkte på forespørsel.

Godsskip med temperaturregulert kapasitet går ukentlig fra Kirkenes, Hammerfest og Trondheim langs kysten til Danmark, Holland, Tyskland, Polen og Storbritannia.

Hurtigruten, som seiler mellom Kirkenes og Bergen, transporterer også kjøl- og frysevarer.

Som en naturlig del av vårt totale transport- og logistikk tilbud, tilbyr vi viderefrakter/tjenester nasjonalt og internasjonalt. Vi har lange tradisjoner for dør/dør leveringer av fiskeprodukter, og søker hele tiden best mulig løsning av oppdrag.