Når nye Prostnestet står ferdig i 2017, har Tromsø fått et nytt arkitektonisk landemerke, et effektivt knutepunkt og en storstue for hele regionen.

Første spadetaket på Prostneset blir i løpet av høsten 2015, forteller havnedirektør Halvar Pettersen.

Tromsø har i mange år hatt et stort behov for en ny passasjerterminal for reisende med Hurtigruten, hurtigbåter og regionbusser. Terminalen får et spennende arkitektonisk uttrykk og vil inneholde et godt servicetilbud for de reisende og byens befolkning. Med kort vei til alle byens fasiliteter vil Prostneset være et sentralt knutepunkt.

Vi ser fram til at nye møteplasser, parker og kaipromenader skal utvide sjøsidens aktivitetstilbud og øke samspillet mellom byen og havna, sier Pettersen.

Økende interesse for cruise

I 2014 hadde byen besøk av 109 cruiseskip med totalt 112 000 passasjerer, hvorav 60 prosent utgjorde tyskere og briter.

Cruisetrafikken har hatt en fin utvikling de siste årene. I 2014 hadde havna cruiseskip til kai i 10 av årets 12 måneder. Det er en bekreftelse på at Tromsø er et ettertraktet mål for cruiseturister både sommers- og vinterstid, sier Pettersen.

Mange av de samme cruiseskipene og rederiene kommer tilbake år etter år, men det er også noen nykommere. I år får vi besøk av 7 cruiseskip som ikke har vært i Tromsø tidligere, forteller en fornøyd havnedirektør.

Legger til rette for framtiden

Fiskefartøy er den fartøygruppen som hyppigst besøker byen. Norske og russiske fartøy utgjør en betydelig andel av anløpene. Fisk er også den varetypen det lastes og losses mest av. Tromsø Havn har derfor et stort fokus på å utvikle attraktiv infrastruktur for fiskerinæringen. Vi planlegger å bygge ei ny fiskerihavn i Breivika, 5 kilometer nord for sentrum, forteller Pettersen.

Vi har stor tro på at olje- og gassnæringen skal være en viktig motor i norsk næringsliv også i framtiden, fortsetter Pettersen. Tromsø Havn kjøpte Grøtsund Fort av Forsvaret i 2006 og har ferdigstilt første byggetrinn på Grøtsund havn- og industriområde. Området ligger på fastlandssiden, 12 kilometer nord for sentrum. Målet er et Grøtsund skal være forsyningsbase for lagring og transport av varer og utstyr til felt i en lete- utbyggings- og driftsfase. Her skal det også tilbys tjenester som reparasjon og vedlikehold på borerigger, fartøy og undervannsutstyr, avslutter Pettersen.