STADT AS er eit teknologiselskap lokalisert på Søre Sunnmøre. Vi leverer komplette elektriske framdriftsystem for alle typar skip.

STADT STASCHO er ei patentert løysning som gir sinus spenning og straum til elektromotorane og til hovudtavle. Dette eliminerar all elektrisk støy, utan bruk av transformatorar eller filter.

STADT STASCHO er tilgjengeleg i effektar opp til 100 MW.

Ein totalleveranse frå STADT inkluderer generatorar, hovedtavle, naudtavle, elektromotorar, omformarar, power management system (PMS), alarm- og overvakingssystem, IAS, samt DP system.

  • Redusert diesel forbruk med opp til 60%
  • Redusert elektrisk tap i system, kun 6%
  • Redusert NOx, SOx og CO2 utslepp
  • Redusert vedlikehald og betre plass
  • Redusert støy og ingen EMC problem