ProNav leverer alt av maritim elektronikk. Å sette sammen de rette produktene i henhold til behov og myndighetenes krav er sentralt i leveransene. Forhandlerapparatet følger hele kysten og er todelt; yrkesbåt og fritidsbåt.

Selskapet er Norges største, uavhengige distributør innenfor maritim elektronikk. Leverandøroversikten viser solide merkenavn som de fleste som har sett sjø, vann og fjorder vil nikke gjenkjennende til.

Support og «One Stop Shopping»

– Helt sentralt er å sette sammen en totalleveranse av nøyaktig det utstyret kundene trenger. Supportsenteret vårt med åtte medarbeidere bruker mye av tiden sin på dette og er oppdatert på nye muligheter og regelverk, sier adm. dir. John M. Hestnes.

– Det er viktig å ikke bare å ha litt av det ene eller det andre. Vi er totalleverandør og har stor produktbredde og –kunnskap. Det gjør at vi fritt kan anbefale optimale løsninger, og yte teknisk support på tvers av ulike produsenter, sier han.

Forhandlernettet er omfattende og møter kundene der de er.

Forhandlersuksess

– Med så lang kystlinje som vi har i Norge, så kan du ikke drive fra bare en lokasjon. Du er avhengig av å ha partnere langs hele kysten. Forhandlerapparatet er vår viktigste suksessfaktoren og vi legger store ressurser ned i å gi dem støtte og opplæring.

Ca. 50 yrkesbåtforhandlere når frem til kundene fra Vardø i nord og langsmed kysten helt til Fredrikstad. Yrkessegmentet dekker fiskefartøy av alle størrelser – fra sjarken til de største trålerne – til handelsflåten og losverket og Redningsselskapet til store passasjerfartøy.

Ikke minst har ProNav kontakt med flere designfirmaer og konstruktører, og bistår med å spesifisere utstyret som må om bord.

Erfaring

– I dette markedet skjer det noe hele tiden og vi har masse erfaring å by på . Det er nye produkter, det er nye oppgaver og det er endringer i regelverk. Hva må du ha? Hva har du lov til? Hva har du ikke lov til? Hva kan du og kan du ikke gjenbruke av tidligere utstyrsinvesteringer for å møte nye krav? Kan du kanskje bygge om noe? Dette er problemstillinger vi hanskes med hele tiden, sier han.

ProNav har ikke egen virksomhet i utlandet, men følger og støtter sine rederkunder ute.

De ca. 150 fritidsbåtforhandlere inkludert marinaer og båtselgere, og kan skilte med høyt aktivitetsnivået spesielt vår og sommer.