RS Sjøredningsskolen skal bygge Norges ledende kurs- og kompetansesenter og ett av de ledende i Europa innenfor sjøsikkerhet, sjøredning og beredskap på Langgrunn. Det er planlagt ferdig og klart til bruk allerede høsten 2017.

Senteret vi bestå av tre større undervisningsbygg som inneholder konferansefasiliteter, overnattingsrom, restaurant/kantine og omfattende øvelses- og rekreasjonsområder. Dette kommer i tillegg til vår nåværende aktivitet som vi har i moderne lokaler og øvelsesfasiliteter i forskningsparken ved siden av høyskolen i Buskerud og Vestfold.

Deler av det maritime markedet er inne i en utfordrende tid. RS Sjøredningsskolens bidrag er å sy ”timeplanen” på en ny måte for å spare bedriftene for penger og deltakerne for tid. Det er i dag ett stort behov for spesialsydde kurs innen krise- og beredskapsledelse, samhandling og ikke minst praktisk øvelser. Her kan vi også bidra ved å sende instruktører til kunden istedenfor at bedriften eller rederiets mange ansatte skal komme til oss.

Vi leverer i dag det meste av grunnleggende og videregående sikkerhetsopplæring og oppdatering til olje- og gassindustrien, skipsfart inklusiv  skeri samt landbasert industri. For å kunne gjøre dette har vi alle nødvendige godkjenninger fra Norsk olje og gass og Sjøfartsdirektoratet. I tillegg er skolen serti sert i henhold til ISO 9001:2008 av Bureau Veritas og kvali sert av Achilles JQS som leverandør til offshoreindustrien.