Redningsselskapet har gjennom sitt datterselskap RS Sjøredningsskolen AS en ambisjon om å skape et nasjonalt og internasjonalt læringsmiljø innenfor sikkerhetsopplæring og sjøredning, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

– Oppkjøpet av Norges Maritime Utdanningssenter, som er samlokalisert med Høyskolen i Vestfold og Buskerud på Bakkenteigen i Horten kommune, er en del av Redningsselskapets strategi for 2010-2015 om å være en ledende leverandør av kompetanse i Norge og Europa innen sikkerhetsopplæring og sjøredning, fortsetter Rikke Lind.

Fokus på HMS og kvalitet

– Vårt mål er å levere det ypperste av kvalitet på en trygg og sikker måte. Med en erkjennelse av at kunnskap er ferskvare har vi også en bevisst strategi på å bruke instruktører som er operative innenfor sine fagfelt i det daglige, og som derfor kan gi våre kunder «det lille ekstra», sier Eirik S. Haugen, HMS-sjef ved RS Sjøredningsskolen.

– I tillegg til et sterkt fokus på HMS og sikkerhet for våre ansatte og kursdeltagere er også alle våre øvingsfasiliteter basert på best mulig ivaretagelse av det ytre miljøet, og vi er i dag stolt over å kunne drive vår virksomhet uten behov for utslippstillatelse, sier Haugen.

Komplett leverandør

RS Sjøredningsskolens tjenester innbefatter HMS-, sikkerhets- og beredskapsopplæring på alle nivåer for maritim, offshore og landbasert industri og næringsliv, og skolen er i tillegg fagmyndighet og ansvarlig for opplæring av Redningsselskapets rundt 1300 faste og frivillige mannskaper.

– Vi er i dag en komplett og topp moderne leverandør som innehar godkjenning for alle kurs omfattet av Sjøfartsdirektoratets emneplaner eller Norsk olje- og gass sine retningslinjer. Dette innbefatter alt fra enkle kurs innenfor førstehjelp, brannvern og sjøredning til mer avanserte kurs innenfor håndtering av krise- og nødsituasjoner, forteller Haugen.

Nye krav til sjøfolk

I forbindelse med siste oppdatering av den internasjonale STCW- konvensjonen stilles det nå krav om at alle sjøfolk, både offiserer og underordnede mannskaper, må oppdatere sinsikkerhetskompetanse hvert 5. år. Senest innen 1. januar 2017 må alle sjøfolkene ha gjennomført opplæring i henhold til de nye kravene.

RS Sjøredningsskolen avholder fortløpende alle de pålagte oppdaterings-og oppgraderingskursene, se kurskalender på hjemmesiden for datoer.

Nytt simulatorsenter

Som en del av satsningen er det også etablert et maritimt simulatorsenter ved RS Sjøredningsskolen, hvor man med fire topp moderne bro- og maskinsimulatorer kan avholde samhandlingskursene BRM og ERM, kurs for hurtigbåtførere på passasjerfartøy og innenfor politi, brann- og redningstjeneste samt ulike spesialkurs for Redningsselskapets mannskaper.

I tillegg til fullskalasimulatorene har skolen også et eget klasserom som er dedikert til undervisning innenfor elektronisk navigasjonshjelpemidler, hvor det blir gjennomført opplæring på ECDIS, AIS og ARPA.