Ny, oppvarmet hall på 20 X 12 meter bidrar til økt interesse og fortsatt vekst for Maritim Sveiseservice i Tromsø. 

– Vi ble oppfordret til å bygge hall for innendørs vedlikehold. Det er ikke for mange av disse her i nord. Hallen har vært solid belagt siden ferdigstillelsen i mai 2017. Den har vært stor suksess for oss, ikke minst for arbeidsmiljøet, sier daglig leder Roar Karlsen. Alt av overflatebehandling, reparasjonsarbeid, spyling m.m. blir gjort i hallen. Alt spylevann blir renset etter forskriftene. Forurensning blir deponert på forsvarlig måte. Maritim Sveiseservice kraner opp fartøy på 40 tonn og vurderer å øke løftekapasiteten ytterligere. Fartøy på opptil 40 meter får plass ved kaianlegget. Havbruksbransjen, olje og gass, bygg og anlegg, maritimt, industri og entreprenører er de største kundegruppene. – Kundene blir stadig flinkere til å planlegge vedlikehold. Men, alt som brukes slites. 60-70 prosent av arbeidet vårt er akutt. Derfor har vi god kultur for å trå til på kort varsel, sier han.

På ett år har antall medarbeidere vokst fra 28 til 31. Stål til nybygg, service, vedlikehold, ombygging og reparasjoner fyller hverdagene på områder som rør, mekanikk, utrusting, maskinering, dreiing, fresing og sveising Gjennom et godt nettverk av underleverandører på elektrisk, maskin, brannsikring m.m. er selskapet totalleverandør på mange områder. Selskapet er en av få i landsdelen som er sertifisert for leveranser til bygg og anlegg.