Snøkrabbe og fisk samt fartøy fra inn og utland bidro til å gjøre 2015 til et fantastisk år for Barents Skipsservice. Selskapet ønsker at alle fartøy som anløper Båtsfjord skal få utført mest mulig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid lokalt. Derfor utvides tilbudet til kystflåten fra 2017 med en nyinvestering i båtlift for fartøy på inntil 100 tonn.

– Utenlandske og norske fartøy som fangster på snøkrabbe trenger våre tjenester. Dette var med på å gi oss et godt løft i fjor og den gode utviklingen ser ut til å fortsette, sier daglig leder Bjørn Aarnes. 
Omsetningen steg med 40 prosent i 2015. Barents Skipsservice ligger i Fiskerihovedstaden Båtsfjord, sentralt plassert nord på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark med kort avstand til fiskefelt, Russland og annen aktivitet i Barentshavet sørøst. 
I kommunen ligger et av de få fiskeværene i Norge med høyt aktivitetsnivå hele året. Hit kommer kystflåten, trålerflåten, krabbeflåten og cargofartøy for levering av fangst og last. 
Her tilbys gode lokale tjenester som proviantering, bunkring, reparasjoner etc. Flere fartøy foretar også mannskapsbytte her.

Viktig lokalt tilbud

– Da drypper det på oss. Båtene trenger materiell, deler, vedlikehold og reparasjoner. De ønsker å få levert mest mulig lokalt. Det er store avstander i Finnmark og i Russland. Alternativet er ofte å reise langt vest i fylket eller videre til Troms. Noe godt alternativ er det ikke når du står midt i sesongen og kan gå glipp av kostbar tid i fisket, sier Aarnes.
Han legger til: – Målet er å betjene markedet her best mulig. Dette er bakgrunnen for at styret og aksjonærer nå har vedtatt betydelige investeringer for å kunne ta båter fra 20 – 80 fot og opptil 100 tonn på land.
Årlig må båtene opp for reparasjoner, vask og bunnsmøring. For å kunne håndtere dette lokalt investerer selskapet i båtliften. Tilretteleggingen er i gang. Ingeniørene er i sving for å utforme landanlegget for båtliften som er første del realisering av visjonen for fremtidig tilrettelegging.
– Det er ikke godt å si nøyaktig hvilke oppgaver som vil melde seg for Barents Skipsservice de neste årene, men vi tar utfordringene på strak arm, sier han.
Medarbeiderne, som også inkluderer russiskspråklige, har opptil 30 års erfaring og Aarnes er den med lengst fartstid i bedriften av alle. Medarbeiderne står i beredskap på anlegget i Neptunbukta med verktøy i hånd og med et godt utrustet lager med stål, aluminium, bolter, filter etc.

Egen produksjon og utvikling

– Vi utvikler og leverer egne produkter. Dette trapper vi også opp, parallelt med båtliftinvesteringen og andre tiltak. Det handler om fartøytilpasset dekksutstyr til kystflåten så som containere, korter, binger og annet produksjonsutstyr.
Kanskje må du ha sett og snakket med folk på mekanisk verksted for virkelig kunne ta innover deg bredden i kompetanse og oppgaver. Her er folk som griper fatt i alt, og har utdanning samt erfaringsbasert kunnskap om hva som fungerer best og verktøy for å gjøre det meste. Knapt et fartøy er likt, men betydningen av godt mekanisk håndverk er like viktig for alle.

Klar for å hjelpe

– Det handler om driftssikkerhet og inntjening, men velfungerende fartøy handler også om sikkerhet for liv og helse til mannskapet om bord. Vi har som filosofi å ta i mot og hjelpe alle.