Petter’s Marine Hydraulics er en snart 50 år gammel bastion i utstyrsmarkedet for havbruk og fiske. Et innovasjons-sugent marked og skreddersydde leveranser av automasjon, hydraulikk og mekanikk ligger bak nær femdoblet omsetning siden 2012.

Selskapet på 20 medarbeidere leverer bredt innenfor manøversystemer, hydraulikk, thrustere, kapstaner, vinsjer og annen sikker dekksutrustning.
– Vi har et godt rennommé på skreddersøm, sier daglig leder Jon Terje Knudsen.
Unik kompetansebredde inkludert mange fagutdannede medarbeidere står sentralt. Montasje og kvalitetskontroll skjer på Byneset i Trondheim. Selskapet har rigget seg slik at én enkelt medarbeidere kan gjøre service og installasjon av alle produkter. Dette gir lave installasjons- og vedlikeholdskostnader.
– Når vi behersker bredden i mange fagområder blir det dessuten greit å se nye muligheter på tvers av våre produkter. Ofte er innovasjonen vår kundestyrt – vi griper fatt i kundenes idéer og forespørsler, sier han.
I bakhånd har selskapet samarbeid med blant annet Sintef om optimalisering av produkter, styrkeberegninger og annet for å sikre at kundene får det de ønsker.
Petter’s Marine Hydraulics leverer langs hele kysten, har et godt nedslagsfelt i Europa og Asia og har gjort sine første leveranser til Amerika. Verft er viktige innkjøpere. Selskapet styrker nå også serviceleddet overfor sluttbrukere.