Store fiskebåtrederier er hovedkundene til Tromsøterminalen i Tromsø sentrum. Gjennom fryselageret passerer årlig 65000 tonn fisk på vei til markeder i inn- og utland. Terminalen er også mellomlager på import.

– Vi har topp moderne fasiliteter for effektivt, kvalitetsmessig mottak og håndtering av frossen fisk, forteller adm. dir. Jan Magne Flaat. 
– Kvalitet og service står alltid i fokus og vi gjør vårt ytterste for at rederi, mannskap og kunder for øvrig skal bli fornøyd, sier han. 
Anlegget er også EU-godkjent kontrollsenter for mottak av frossen fisk fra tredjeland. Eieren Fiskernes Agnforsyning SA har i tre omganger økt kapasiteten til 7500 tonn. 
Virksomheten startet med leveranser av frossen agn til linefartøy.
– Fartøyene kom inn fulle av frossenfisk etter mer agn. Forretningsidéen lå i luften; den fisken kan vi ta vare på til auksjon er gjennomført! 
Terminalen håndterer nå også fisk fra utenlandske fartøy inkludert russiske. Båtene mottar forsyninger, får post/pakker fra terminalens eget mottak og får utført vedlikehold. Beliggenheten i Tromsø sentrum er dessuten gunstig for mannskap.