Ditechs automatiske, selvrensende filterløsninger for fiskeri og havbruk gir bedre kvalitet, bedre miljø, lavere driftskostnader og redusert risiko for driftsstans.

Til fiskeri- og havbruksnæringen leverer selskapet filter for blant annet produksjonsvann til slakterier og fileteringsanlegg. De blir brukt både med tanke på inntak fra vannkilde, resirkulering/gjenbruk av produksjonsvann med tilhørende redusert utslipp til kloakksystemer og for å beskytte kostbart utstyr og vedlikehold. 
Også fiskebåter, fiskeolje-produsenter og notvaskerier står på kundelisten og får løsninger som hjelper dem å tilfredsstille myndighetenes stadig strengere utslippskrav. – Levetidskostnadene for våre automatiske løsninger blir vesentlig lavere enn for manuelle filterløsninger. Og, det er før vi innkalkulerer kostnadene ved driftsstans som er en større risiko ved manuelle systemer, sier daglig leder Øyvind Sivertsen.

De automatiske filtrene er produsert i Danmark. Filtrene har laserborete siler som er ekstremt effektive spesielt mot bløte partikler. Filtrene fungerer stort sett uassistert. Det rekker med én filterløsning fremfor to manuelle hvor det andre må overta mens det første renses.
Ditech ble etablert i Tønsberg i 1989, har avdelingskontor ved kystbasen på Ågotnes og lagerfører 5500 filter og filterløsninger. I tillegg til helautomatiske, selvrensende filter, leverer selskapet filter for alle typer motorer, hydraulikkanlegg, luft og ventilasjon.