Den tradisjonsrike 80-årige verkstedbedriften A.s Havøysund Patentslipp har i disse dager tatt i bruk sin nye søylesvingkrane med kapasitet 80 tonn, den største i sitt slag, med tilhørende transportvogner og dertil verkstedhall. Tilbudet skal sørge for at kundene slipper å vente på ledig plass på gammeldagse slipper, men heller bli heist opp og plassert på et 3000 m2 stort uteområde med fast dekke, eller i hall. Anlegget er miljøtilpasset med oppsamling og rensing av spylevann.
«Vi er her for kundene våre. Vi må alltid fornye og modernisere oss for å være fleksibel, ha det beste servicetilbudet – og for å være kundenes tillit verdig», sier daglig leder Bernth R. Sjursen.
Med en erfaren og innovativ stab med fagfolk ser bedriften hele tiden opp og frem, og finner løsninger og forbedringer sammen med sine kunder.

Dette har bedriften også vist gjennom sine velkjente sløyelinjer for både fiskeflåte og fiskeindustri.
Med det nye fleksible systemet for løfting og transport av båter, håper bedriften at de har markert sin tilstedeværelse på Finnmarkskysten og utenfor, og at både kunder, fagfolk og samarbeidspartnere fortsatt vil søke til Havøysund og dette unike servicetilbudet – midt i leia.
I tillegg til nyinvesteringen som er for den mellomstore flåten og ikke minst oppdrettsnæringen, har bedriften en moderne overbygget tørrdokk med lengde 50 meter for større fartøy.
Med nyinvesteringen vil bedriften nå få en langt bedre utnyttelse av hele verkstedanlegget.
Med stor krankapasitet og dertil uteareal, Achilles-registrert og sertifisert ihht EN-ISO 9001, åpner investeringen for nye typer oppdrag for bedriften rettet mot industri og olje /gass.