Godt fortøyde merder er riktig fokus

Selv under vinterstormer er oppdrettsanlegg med forankring fra EIVA-SAFEX trygge. Selskapet...