Det urbane Arktis

Troms opplever vekst og høyt aktivitetsnivå i alle sektorer. – Vi ønsker alle velkommen hit, her...