Advokat for alminnelige folks rettsforhold

– Vi er advokat for folk flest både i private og profesjonelle sammenhenger. Terskelen skal være...