Nettverk og næringsklynger gir innovasjon i nord

Noodt & Reiding har gjennom 40 år med bedriftsrådgivning, opparbeidet seg inngående kjennskap...