Procut – håndverkere med stålkontroll

Når prosjektet er litt utenom det vanlige – for eksempel en utsiktsrampe 200 meter over dalbunnen...