Forsker frem gode løsninger for laksen

Får laksesmolten vokse seg stor på land går produksjonskostnadene ned, fôreffektiviteten opp og...