Det er ingen selvfølge. I 1935 hadde selskapene på den amerikanske S&P 500-indeksen en gjennomsnittlig levetid på 90 år. I dag er levetiden under 15 år.

Hva er nøkkelen til JM Hansens suksess? Svaret er dyktige medarbeidere og omstillingsevne. Et iboende ønske om hele tiden å være i front av utviklingen. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det hele startet med at pioneren Johan Martin Hansen elektrifiserte fiskeflåten i nord i de glade 20-årene. I 1965 overtok Odd Erik Hansen. Han løftet bedriften til å bli en toneangivende nasjonal aktør i elektrobransjen. Nina Hjort overtok ledelsen av bedriften i 2007 og sammen med dyktige medarbeidere har hun rigget bedriften for fremtiden.

I dag virker JM Hansen over 148 breddegrader – fra Svalbard i Arktis til Princess Elisabeths Land i Antarktis. Virksomheten omfatter hele spekteret fra butikkdrift til elektroinstallasjon og automasjon til lands og til vanns.

– Kundene er våre sentrale støttespillere for innovasjon og utvikling. Deres behov er vår inspirasjon. Sammen med de beste aktører innen FoU bringer vi nye løsninger til torgs. Jeg liker å kalle det kundebasert innovasjon, sier Nina Hjort.

– Basert på nær dialog med oppdrettsnæringen har vi utviklet løsninger som sikrer miljømessig og kostnadseffektiv drift med levering av strøm fra land. Vi kan også levere strøm over svært lange strekk ved hjelp av høyspentløsninger. Gjennom spredenett sikrer vi strøm og lyssetting av hver enkelt merd i henhold til myndighetskrav for ivaretakelsen av sikkerheten for røkterne. Vi leverer også løsninger for fjernstyring og logging av viktige drifts- og miljøparameter Vi bruker også våre 90 år med erfaring innenfor tradisjonelt fiskeri til å sikre god service til oppdrettsflåten, utdyper Jostein Pettersen som leder den maritime satsingen i JM Hansen.

– Vi er opptatt av vårt samfunnsansvar. Helt fra starten i 1925 har JM Hansen gjennom lærlingeordningen sørget for å tilføre landsdelen viktig kompetanse. De siste årene har vi hatt mer enn 20 lærlinger per år, sier HR-direktør Renate Slettli Nymo.

Avslutningsvis vil de tre på vegne av alle ansatte i JM Hansen takke kundene for at de har bidratt til utvikling av bedriften gjennom 90 år.