For «krevende kunder» som leverer til miljøer som subsea, forsvar, fly og romfart, er overflatebehandling avgjørende for levetid og sikker drift. – Våre kunder krever høy grad av kompetanse, kvalitet og rett dokumentasjon på sine elveranser. Det får de fra oss, sier salgs- og markedssjef Hans Terje Sollie i NCT.

Korrosjonsskader er beregnet til å koste ca. 20 milliarder kroner i Norge pr. år.

Beskyttelse av komponenter og utstyr mot korrosjon kan redusere miljøbelastning,  øke levetid og redusere vedlikeholdskostnader for store beløp.

Grundige krav

Norwegian Coating Technology (NCT) har spisskompetanse på en rekke beskyttelsesprosesser. – Vi skal være i forkant på produkter, prosesser, kvalitet og dokumentasjon til kuner som har operasjoner under krevende forhold, sier Sollie.

Tester og sertifikater

NCT har eget laboratorium som kontinuerlig utfører tester og overvåker kvaliteten på egne prosesser. NCT benytter også uavhgengige, akkrediterte laboratorier for spesielle sertifiseringer. NCT er sertifisert i ht. ISO 9001 og ISO 14001.

NCT – et selskap i Gardit-konsernet

NCT har hovedkontor på Notodden og avdeling på CCB-basen på Ågotnes ved Bergen og Undrumsdal ved Horten.

Kjerneaktiviteter er overflatebehandling av maskinerte/mekaniske deler med kjemiske/elektrolytiske prosesser eller våtlakk/tynnfilm/systemmaling.

Gardit er et danskeid selskap, med mobile teams som rykker ut over hele verden. Gardit er spesialister på overflatebehandling av stålkonstruksjoner til olje- og gassindustrien, skipsfart, offshore og infrastruktur.