Nofir (Norsk Fiskeriretur) samler inn kassert fiskeri- og oppdrettsredskap til gjenvinning, oftest uten kostnader for eieren av avfallet. Redskapene får en ny fremtid som tekstiler og tepper. Så god er gjenvinningsløsningen til den norske bedriften at EU-programmet Eco Innovation støtter innføring av programmet i hele Europa.

Bringing value to marine waste

Noen typer avfall karakteriseres som problemavfall og fiskeri- og oppdrettsredskaper skaper store problemer på avfallsdeponier. Deponiene har komprimatorer med hjul som minner om veivalser, men med 15–20 cm lange pigger. Kjører du en slik maskin inn i en not på 1000 meter lengde og 200 meter høyde/ dybde, går maskinen bokstavelig talt i garnet og det blir et svare strev å få den ut igjen.

Bærekraftig returordning

– Det fantes ikke noe fungerende avhendingssystem for kassert fiskeri- og oppdrettsredskap da Nofir ble stiftet i 2008, forklarer daglig leder Øistein Aleksandersen. Det handler om redskap som not, garn, trål, oppdrettsposer, fortøyningstau og oppdrettsmerder. Omfanget er betydelig og veksten er stor.

Nå er situasjonen forandret og Nofir har etablert en bærekraftig løsning. Virksomheter som vil bli kvitt redskaper kan helt enkelt ta kontakt. Nofir henter redskapene, tar seg av alle dokumenter og frakter det til sin fabrikk i Litauen for bearbeiding før råstoffet går videre til verdensmarkedet. Avsendere mottar en miljøkvittering som kan brukes i et miljøregnskap og som samtidig dokumenterer innlevert redskap.

Verdifull ressurs

Kasserte oppdrettsnøter som har vært impregnert blir klassifisert som farlig avfall i Norge. Dette innebærer strenge krav til avhending. I dag finnes det bare to realistiske alternativer – kostbar forbrenning eller materialgjenvinning gjennom Nofir.

– Dette var tidligere en av våre største utfordringer, og et fantastisk øyeblikk var da vi endelig hadde funnet løsning vi kunne tilby oppdrettsnæringen. Nøtene kommer helt klart miljømessig bedre til sin rett som ressurs gjennom Nofir enn som avfall til forbrenning, forteller Aleksandersen.

En trailer om dagen

– I snitt har vi 20 tonn inn til fabrikken i Litauen hver dag, fem dager i uka. Der demonteres, fraksjoneres og bearbeides redskapen før det blir nytt plastråstoff. Fortsatt ligger mye materialer og opptar plass på brygger og anlegg. Nofir har stort sett mulighet til å hente alt. Så godt fungerer retur-opplegget at virksomheten, som første norske selskap, har fått støtte fra EU-programmet Eco Innovation til å implementere innsamlingen også i Europa.