Goltens er kjent verden over som et serviceselskap for industri, skip og vannkraft. Med basis i tradisjoner som mekanisk verksted, betjener selskapets 1300 medarbeidere kunder innenfor kjerneområdene overhaling av dieselmotorer, påplassmaskinering og green technology.

– Vi rykker ut både for å håndtere det uforutsette og for å løse store, kompliserte oppgaver til avtalt tid og budsjett, sier Finn Moe. Han er daglig leder av Oslo-kontoret som er én av 23 stasjoner i selskapet.

Store, tunge eller driftskritiske komponenter kan vanskelig demonteres og fraktes til verksted.

– Derfor tar vi verkstedet med ut dit oppgaven er, forklarer Moe.

Ledende på maskinering

Påplassmaskinering (In-Situ Machining) er kun én kjernevirksomhet. ”Avretting” og ”sliping” er andre begreper for forretningsområdet.

Typiske arbeidsområder hvor Goltens blir kontaktet er maskinering av fundamenter, aksler og veivaksler, flange facing, linjeboring, oppretting av kranfundamenter og lignende.

Mobiliserer for kundene

– Disse serviceområdene krever som regel at vi utvikler spesialtilpasset verktøy for hvert prosjekt, sier Moe, og fortsetter: – I vår bransje er leveringstid og presisjon viktig. Under slagordet “Around the world, around the clock 24 hours” forsøker vi alltid raskt å mobilisere nødvendig servicepersonell og verktøy for kundene våre.

Enhetene Goltens håndterer kan ikke, som en bil, leveres på verksted for avhenting uken etter. Derfor går Goltens om bord med mannskap, arbeidsplaner og utstyr.

Ved driftsstans er det uhyre viktig at fartøy og utstyr i hundremillionersklassen snarest mulig kommer tilbake i full operasjon.

– Enkelte skip har dagbøter i millionklassen. Da gjelder det for oss å levere rask og løsningsorientert service, sier salgs- og markedssjef Owe Brøsholen.

Green technology

Oppgaver om bord kan gjelde overhaling og reparasjon av dieselmotorer eller være innenfor selskapets nye satsingsområde: Green technology. Bakgrunnen for nysatsingen er at IMO (International Maritime Organisation) i 2016 kommer med forskrift om rensing av ballastvann så organismer ikke dumpes i fremmede farvann. Goltens ingeniører lager 3D-tegninger av rensesystemene som arbeidsgrunnlag for produksjon og installasjon i regi av sine kolleger.


Goltens håndterer også andre 3D-konstruksjonsoppgaver. Selskapet fikk nylig i oppdrag å bruke 3D-skanning til å kartlegge forholdene om bord i et skip med for lav kjølekapasitet. Goltens utførte full 3D-scanning av skipets maskin- og pumperom. Scanningen ble i neste omgang konvertert til isometriske tegninger som grunnlag for produksjon av samtlige rør i Goltens verksted.