Er oppdrettsanlegget tilstrekkelig dimensjonert for besøk fra stadig større servicefartøy? En rask beregning i forkant er sikrere enn å vente og se.

AquaSim fra Aquastructures er bransjestandarden for analyse av oppdrettsanlegg. Med introduksjonen av nye forskrifter og strengere krav mot havari og rømming, ble analyseverktøyet AquaSim utviklet for å kunne dimensjonere anlegg mot «50-årsværet» – en voldsom kombinasjon av vind, strøm og bølger.
– AquaSim må hele tiden være i forkant og kunne støtte opp om de aktuelle utfordringer. Derfor kan du modellere og analysere operasjoner, anlegg og fartøy i én og samme modell, sier daglig leder Are Berstad.
Både anlegg og servicefartøy blir stadig større, samtidig som en økende biomasse skal forpleies gjennom avlusing, konfigurasjonsendringer, fôring og andre endringer.
– Risikoen øker jevnt. Og risiko reduserer vi gjennom analyse og simulering, slår Berstad fast.
Analyse- og simleringsverktøyet blir utviklet fortløpende i forhold til nye typer konstruksjoner, inkludert store offshorekonstruksjoner og hvor nye utviklingskonsesjoner fører med seg av nye utfordringer og innovative anlegg.
– Vi beregner nye og eksisterende anlegg, fra de minste og mest fleksible strukturene til de største og mest rigide.