Laksevelferd inkludert innsats mot smittespredning står sentralt i Sølvtrans virksomhet. Med 23 brønnbåter og over 300 erfarne medarbeidere er selskapet verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret.

Laksevelferd inkludert innsats mot smittespredning står sentralt i Sølvtrans virksomhet. Med 23 brønnbåter og over 300 erfarne medarbeidere er selskapet verdens største brønnbåtselskap for transport av levende laks og ørret.

Velferd som mantra

Han legger til: – Laksevelferd er mantra for hele oss og næringen. Har laksen det godt vokser den godt, svinn og sykdom blir redusert og lønnsomheten blir god. 
Sølvtrans bruker store ressurser på å ligge i forkant av næringens behov. Det handler ikke minst om å designe og utruste ny byggene så de mestrer oppgavene de står overfor. Selskapet opererer stort sett med langtidskontrakter opp til ti år.

Tar ut leppefisken

Utsortering av rensefisk før ferskvannsbehandling (denne fisken dør i ferskvann) er et eksempel på ny teknologi fra Sølvtrans som ivaretar fiskevelferd og sparer kundene for store kostnader. 

Sølvtrans har hovedkontor i Ålesund og Chile-kontor i Puerto Montt. I februar 2017 tok rederiet levering av Ronja Ocean som gikk rett i kontrakt med Oppdretternes miljøservice i Rørvik. Med det teller flåten 22 skip. Båt nr. 23 blir levert i september. Avtaler om et 24. fartøy er inngått (se rammesak). I dag har selskapet operasjon i Skottland, Canada, Chile og Australia, foruten Norge. Selskapet ligger i tet på miljøvennlige, lukkete systemer som reduserer smittefare, har positiv effekt på laksevelferden og gir kostnadseffektiv transport og håndtering av fisk.