Salsnes Filter leverer filtre til hele havbruksnæringen inkludert landbaserte oppdrettsanlegg, brønnbåt, avlusningsanlegg, notvaskeri, slaktefiskanlegg og lukkede merder. tørrhetsgrad for utnyttelse av slammet som ressurs kan justeres til mellom to og 30 prosent etter behov.

Med ca. 1000 leveranser bak seg innen kommunal sektor og ulike industrier kjenner selskapet både muligheter og fallgruver godt.
– Selv om applikasjonen av filtrene kan være svært forskjellig, bruker vi samme filtertypen fordelt på 10 ulike modeller og størrelser. Vi designer, produserer og lagerfører her i Midt-Norge. Verken reservedeler eller support er langt unna når behovet oppstår, sier markedsansvarlig Øyvind Prestvik i Salsnes Filter.
Vannrensing består hovedsakelig av tre prosesser; fange partikler, fjerne dem fra vannfasen og deretter fortykke eller avvanne disse til et visst tørrstoffnivå avhengig av videre bruk.
– Med et skråstilt beltefilter løfter vi partiklene svært skånsomt ut fra vannfasen, uten å knuse dem. Dette gir et meget godt utgangspunkt for høye renseeffekter, sier han.

Partikler beskriver produksjonen

– Partikkelinnholdet forteller mye om prosessen som er før våre filtre. I et settefiskanlegg vil du for eksempel kunne se konsentrasjonen av fôr-spill på filterduken og justere fôringen ut i fra dette.
Allerede i filtreringsprosessen påbegynner beltefilteret tørkeprosessen. Duken roterer sakte og væsken drypper av ved hjelp av gravitasjon, og vi bruker blåseluft for å fjerne partiklene fra filterduken. Nylig lanserte Salsnes Filter dessuten en vakuumprosess som bidrar til ytterligere avfukting fra beltet.
– Gjennom dette kan vi kontrollere hvor tørt slammet skal bli på en automatisert måte. Her har kundene ulike ønsker ut i fra videre utnyttelse av slammet som ressurs. Til biogass trenger slammet typisk fra tre til ti prosent tørrhetsgrad, mens det for viderebehandling i f.eks damptørker ønskes et tørrstoffinnhold fra 15 til 30 prosent.
Maskinene har dessuten skruavvanner integrert i tilfelle det er fordelaktig å presse vannet ut av slammet.

”Ny” maskin hvert døgn

I 25 år har Salsnes Filter spesialisert seg på filtre, og gjennom de ulike leveransene, hvorav 400 er levert til utlandet, har vi opparbeidet oss en god del kunnskap.
– Kundene våre får dra veksler på kompetansen vi har bygd opp gjennom ulike applikasjoner og situasjoner. Ikke minst har vi bred erfaring med å integrere filtrene våre med annet utstyr. Vi kan levere turn-key løsninger til større anlegg, hvor filtrene våre står først, i prosessen eller etter – alt etter behov, sier han.
Produktspekteret dekker mange modeller og dekker alle behov direkte eller ved å kombinere ulike enheter.
Prestvik forteller at Salsnes stiller med ”ny” maskin til kundene hver dag.
– I en del applikasjoner er det svært krevende tilstander, i form av partikler som klogger filterduken raskt. Derfor har vi utviklet en fullautomatisert vaskesyklus som gjør at filterduken holder seg ren, kontinuerlig, selv i de mest krevende applikasjoner.
Dette sikrer svært stabil drift.